En Uygun Sigorta – En Uygun Sigorta Teklifi

Güvence bedeli ödemek suretiyle meydana gelen maddi hasarı karşılayan sigorta sistemi özellik bakımından birçok bölümden oluşuyor. Özellik bakımından farklı özelliklere sahip olan bu güvence sistemi her yıl güncelleniyor. Güvence sağlanan sektörde meydana gelen fiyat artışı pirim fiyatlarına yansıyor. En uygun sigorta kapsamı geniş ve pirimi düşüktür.  Her yıl değişiklik gösteren sigorta fiyatları, teklif usulü ile […]

Hayat Sigortası Türleri

Hayat sigortası sigorta çeşitleri içerisinde bir insanın bireysel olarak tercih edebileceği en önemli teminat türlerinden birisidir. İsmi ile müsemma bir şekilde insanın kendi hayatında karşılaşabileceği risklere karşı kendini koruma altına alması için seçilen bu sigorta, bilindiği üzere tek bir çeşit olarak sunulmamaktadır. Çünkü hayat sigortası türleri birbirinden ayrılan yapılarıyla yaygın veya nadir olarak seçilen değişen […]

Sigorta Poliçesi Nedir?

Günümüz de sigortalama işlemi çeşitli türleri bulunan ve hayati önem taşıyan bir zorunluluk halini almaktadır. Artan nüfus ile birlikte oluşan yoğunluk, risk faktörlerinde ki yükseliş, değişen doğa ve iklim olayları gibi çeşitli olumsuzluklar günümüz de kişilerin sahip olduğu mal varlıkları açısından risk oluşturmakta ve kişiler de bu riskler karşısında ortaya çıkacak hasarın temini açısından sigorta […]

Hayat Sigortasının Özellikleri

Hayat Sigortasının Özellikleri Nelerdir? Hayat sigortası özellikleri incelendiğinde, her şeyden önce teminat ile karakterize edilen farklı hayat poliçe modelleri sunmaktadır. Göreceli bir ekonomik taahhüt karşısında sunduğu avantajlar nedeniyle yaygın bir çözüm, geçici ölüm vakasıdır, sözde ölüm riskini kapsayan bir çözümdür. Bu poliçe, özellikle, sigortalının sözleşme aşamasında belirlenen bir süre içinde erken ölümü halinde, sigorta tarafından anaparanın lehtara yani sigortalanan kişiye ve […]

Hayat Sigortası Fiyatları

Hayat sigortası, ölümünüz durumunda hak sahiplerine bir menfaat ödenmesini sağlayan bir sözleşmedir. Hayat sigortasının faydası, toplu ödeme veya başka bir dizi ödeme olabilir. Peki, hayat sigortası fiyatları ne kadardır? Ödeyeceğiniz miktar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır: Yaşınız Sağlığınız ve yaşam tarzınız Tercih ettiğiniz sigorta firmasının fiyat politikası Hayat sigortası , poliçe yürürlükteyken […]

Poliçe Nedir?

Halihazırda sigorta şirketi ya da kurumlarıyla hizmet alan kişi arasında yapılan anlaşmanın yazılı belgesine poliçe denir. Bununla birlikte içeriğinde ise karşılıklı tüm haklar yazılı bir şekilde bulunur. Ayrıca sorumlulukların belirtilmesi söz konusu olup tüm durumlar netlik kazanır. Hakların korunması adına poliçe nedir, sigorta poliçesi nedir sorusuna bir güvence teminatı yanıtı da vermek yanlış olmayacaktır. Sigorta şirketinin […]

Sigorta Avantajları ve Sigorta Önemi

Hayatın her alanında sahip olduğumuz riskleri minimuma indiren sigorta birçok farklı açıdan sigorta sahiplerine büyük avantaj sağlamaktadır. Bu sebeple de trafik sigortasından hayat sigortasına ve ticari sigortalara kadar hayatın birçok farklı alanına uygun sigorta çeşidi bulunmaktadır. İnsanların başına gelebilecek her türlü riske karşı yapılabilen sigorta sisteminde ortak bir havuzdan bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu sayede riskin […]

Günlük Araç Sigortası

 Tarihin en eski zamanlarından beri farklı formlarla ve çeşitlerle insanların hayatında yer alan araçlar, hayatı kolaylaştıran ulaşım araçlarıdır. Zamanla teknolojinin gelişmesi, araç teknolojilerinin gelişmesine yol açmış ve kişisel araç sahibi olmak ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu da günlük araç sigortası ihtiyacını doğurmuştur. Dolayısıyla araçlar insan hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Şehir hayatının yaygınlaşması, ulaşım ihtiyacının […]

Zorunlu Sigorta Nedir?

Zorunlu sigorta nedir diye merak edenler için, kişilerin hayatını, sağlığını veya mülkünü sigorta ettirme yükümlülüğü getirdiği durumlarda yapılan sigortadır. Bu yürütülen faaliyetle önemli ekonomik zararları önlemek için kullanılan, bazı durumlarda zorunlu olan bir korumadır. Zorunlu sigorta, sigorta sözleşmelerinin müşterinin talebi üzerine değil, kanunun öngördüğü bir yükümlülük nedeniyle akdedildiği bir sigorta türüdür. Örneğin, bir arabanız varsa, […]

Sigorta Şirketleri

Sigorta işlemleri, hayatınızda sahip olduğunuz canınız başta olmak üzere bütün mal varlığınızı, gayrimenkullerinizi veya girişimlerinizi koruyabilmek için sizlere sunulan teminatlardır. Bu teminatların belirli bir ücret karşılığında kimi zaman ömür boyu kimi zaman belirli dönemleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için de temel hizmetler sigorta şirketleri tarafından verilir. Sigorta şirketi hayatınızdaki herhangi bir unsurun güvence altına alınabilmesi için […]