/
/
Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası Mevcut Mu?

Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası Mevcut Mu?

geçmiş hastalıkları kapsayan sağlık sigortası

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Geçmiş hastalıkları kapsayan sağlık sigortası ile sağlık geçmişinizi göz önünde bulundurarak kapsamlı bir koruma elde edin. Önceden var olan hastalıklarınızı güvence altına alarak, sağlık harcamalarınızı kontrol altında tutun.

Sağlık Sigortası Hangi Durumları Karşılamaz?

Sağlık sigortası, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini ve sağlık harcamalarının karşılanmasını sağlayan önemli bir güvencedir. Ancak, her türlü sağlık hizmeti sigorta kapsamına girmez ve bazı durumlar sağlık sigortası kapsamında değildir. Bu başlık altında, sağlık sigortalarının hangi durumları karşılamadığını inceleyeceğiz.

Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Hastalıklar ve Durumlar

 1. Doğuştan veya Poliçe Öncesinde Var Olan Hastalıklar: Sigorta kapsamına yeni giren bireylerde, doğuştan gelen veya poliçe öncesinde var olan sağlık sorunları genellikle kapsam dışıdır. Bu tür hastalıklar ve durumlar, sigorta şirketlerinin riskini artırdığı için teminat kapsamında değerlendirilmez.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Karşılanmayan Harcamalar: SGK tarafından karşılanmayan sağlık harcamaları, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortaları tarafından da kapsama alınmayabilir.
 3. Anlaşmalı Olmayan Hastanelerde Gerçekleşen Harcamalar: Sigorta şirketleri, anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yapılan tedavileri daha fazla destekleme eğilimindedir. Anlaşmalı olmayan hastanelerde gerçekleştirilen tedavi ve harcamalar, sigorta kapsamına girmez.
 4. Estetik Operasyonlar: Estetik amaçlı cerrahi ve operasyonlar genellikle sağlık sigortaları kapsamına girmez. Ancak bazı özel poliçelerde estetik ameliyatlar da teminat kapsamına alınabilir.
 5. İntihar Girişimi Nedeniyle Oluşan Tedavi Masrafları: İntihar girişimi sonucu oluşan sağlık sorunları ve tedavi masrafları genellikle sağlık sigortası kapsamında değildir.
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İlgili Sağlık Masrafları: İş sağlığı ve güvenliği kanunları kapsamında çalışma sonucu oluşan sağlık masrafları, sigorta kapsamı dışında tutulabilir.
 7. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Durumlar: Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında check-up, diyetisyen, psikolojik destek, diş tedavisi, doğum hizmetleri, gözlük veya lens ve tüp bebek tedavisi gibi durumlar kapsam dışında bırakılabilir. Ancak bu tür hizmetler için ek teminat alınması mümkündür.

Ek Teminatlar ve Poliçe Şartları

Sağlık sigortalarının kapsamı dışında kalan durumlar ve hastalıklar hakkında bilgi edinmek, sigorta poliçesi imzalanmadan önce önemlidir. Poliçenin şartları dikkatlice okunmalı ve bireyin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Sigorta şirketleri, sağlık hizmetlerini kapsama alırken belirli sınırlamalar getirebilir ve ek teminat seçenekleri sunabilir. Örneğin, diş tedavisi, doğum hizmetleri veya estetik ameliyatlar gibi hizmetler için ek teminat alınabilir.

Sonuç olarak, sağlık sigortası bireylerin sağlık hizmetlerine daha rahat erişmelerini sağlar, ancak bazı durumlar kapsam dışı bırakılabilir. Poliçe şartlarını iyi inceleyerek ve ihtiyaçlara uygun ek teminat seçeneklerini değerlendirerek, sağlık sigortasının avantajlarından en iyi şekilde faydalanmak mümkündür.

TSS Geçmişten Gelen Hastalıkları Kapsayan Sigorta Türü Müdür?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), bireylerin mevcut sağlık hizmetleri dışındaki ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettikleri bir poliçe türüdür. Ancak, TSS’nin geçmiş hastalıkları kapsayıp kapsamadığı, birçok kişinin merak ettiği önemli bir konudur.

Genel olarak, tamamlayıcı sağlık sigortası geçmiş hastalıkları kapsam dışı bırakma eğilimindedir. Geçmiş hastalıklar, önceki bir tarihte başlamış ve tedavi görmüş olan sağlık sorunlarını ifade eder. Sigorta şirketleri, TSS poliçelerini hazırlarken mevcut ve yeni ortaya çıkan sağlık sorunlarına odaklanırlar. Bu nedenle, genellikle geçmiş hastalıkları poliçe kapsamına dahil etmeme eğilimindedirler.

Geçmiş hastalıkların kapsanmaması, sigorta şirketlerinin risk yönetiminden kaynaklanır. Geçmişten gelen hastalıklar, karmaşık ve uzun vadeli tedavi süreçlerini gerektirebilir. Bu da sigorta şirketleri için mali yük oluşturabilir. Dolayısıyla, TSS poliçeleri genellikle bu tür riskleri azaltmak amacıyla geçmiş hastalıkları kapsam dışı tutar.

Ancak, sigorta şirketleri arasında farklılıklar olabilir ve bazıları geçmiş hastalıkları kapsayan özel sigorta seçenekleri sunabilir. Sigorta alıcıları, bu tür seçeneklerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için teklif detaylarını dikkatlice incelemelidir. Bazı sigorta şirketleri, ek primler karşılığında veya belirli şartları yerine getirerek geçmiş hastalıkları poliçeye dahil etmeyi teklif edebilir.

Sonuç olarak, tamamlayıcı sağlık sigortası genel olarak geçmiş hastalıkları kapsamayan bir sigorta türüdür. Ancak, sigorta şirketlerinin politikalarına bağlı olarak istisnalar olabilir. Potansiyel sigorta alıcılarının, geçmişten gelen hastalıkları kapsayan sigorta seçeneği arıyorsa, dikkatlice araştırma yapmaları ve teklif detaylarını incelemeleri önemlidir. Sağlık sigortası seçimi, bireylerin sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde yapılmalıdır.

Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası Mevcut Mu

Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası Mevcut Mu?

Sağlık sigortası, bireylerin sağlıkla ilgili masraflarını karşılamak için önemli bir araçtır. Ancak, birçok sağlık sigortası poliçesi, geçmiş hastalıkları kapsamadığı için bireylerin önceden var olan sağlık sorunları nedeniyle tedavi masraflarını karşılaması zor olabilir. Peki, Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası var mı?

Standart sağlık sigortaları genellikle poliçe başlangıç tarihinden önce var olan rahatsızlıkları kapsam dışı bırakır. Bu durum, önceden var olan hastalıkları olan bireylerin sigorta kapsamından çıkarılması anlamına gelir. Bu nedenle, özellikle kronik hastalıklara sahip bireyler için sağlık sigortası seçimi son derece önemlidir. Bu bağlamda, Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası var mı sorusu önemli bir sorudur.

Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası var mı? Evet, bazı sigorta şirketleri özel sağlık sigortası seçenekleri sunar ve bu seçenekler, geçmiş hastalıkları da kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür sigortalar, bireylerin poliçe başlangıç tarihinden önce mevcut olan hastalıklarının tedavi masraflarını karşılayarak önemli bir güvence sağlar. Bu, özellikle kronik hastalıklar veya uzun süreli tedavi gerektiren sağlık sorunları olan bireyler için önemli bir avantajdır.

Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası var mı? Bu tür sigortaların varlığı, sigorta şirketinin politikasına ve sunduğu özel poliçe seçeneklerine bağlıdır. Bazı sigorta şirketleri, Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası teklifleri sunarken, diğerleri bu tür bir kapsama dahil etmeyebilir. Bu nedenle, bireylerin sağlık sigortası seçimi yaparken dikkatli olmaları ve poliçe detaylarını incelemeleri önemlidir.

Sonuç olarak, Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası var mı? Evet, bazı sigorta şirketleri bu tür bir kapsam sunmaktadır. Bireylerin sağlık sigortası seçerken, özellikle Geçmiş Hastalıkları Kapsayan poliçeleri tercih etmeleri, gelecekteki sağlık masraflarını karşılamada yardımcı olabilir. Bu nedenle, Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası var mı sorusunu araştırmak ve bu tür bir poliçeye sahip olma seçeneğini değerlendirmek faydalı olabilir.

Geçmiş Hastalıklar Nasıl Değerlendirilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu yaparken, sigorta şirketlerinin geçmiş hastalıklarınızı değerlendirmesi önemli bir süreçtir. Şirketler, başvurucunun sağlık geçmişine dair bilgileri inceler ve buna göre poliçenin kapsamını, primlerini ve koşullarını belirler. İşte sigorta şirketlerinin geçmiş hastalıkları nasıl değerlendirdiğini anlamak için bazı önemli noktalar:

 1. Başvuru Süreci: Başvuruda bulunurken, genellikle sağlıkla ilgili bir anket veya form doldurmanız istenir. Bu anket, geçmişte yaşadığınız hastalıklar, tedaviler, hastane yatışları veya kronik durumlar gibi bilgileri içerir. Bu bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vermeniz, sigorta sürecinin düzgün işlemesi açısından kritiktir.
 2. Sağlık İncelemesi: Bazı sigorta şirketleri, poliçe başvurusu sırasında veya poliçe başlamadan önce daha detaylı bir sağlık incelemesi yapabilir. Bu inceleme, doktor raporları veya diğer tıbbi belgelerle desteklenebilir. Bu adım, başvurucunun sağlık durumunu daha yakından değerlendirmelerine olanak sağlar.
 3. Risk Değerlendirmesi: Sigorta şirketleri, başvurucunun sağlık geçmişini değerlendirerek risk profili oluşturur. Geçmişte ciddi sağlık sorunları yaşamış kişiler, daha yüksek risk grubunda yer alabilir ve bu durum primlerin artmasına neden olabilir.
 4. Bekleme Süreleri: Bazı sigorta şirketleri, başvuru sırasında belirtilen geçmiş hastalıklar için bir bekleme süresi belirleyebilir. Bu süre zarfında, başvurucu bu hastalıklarla ilgili teminat alamayabilir.
 5. Geçmiş Hastalıkların Kapsanması: Sigorta şirketleri, belirli bir süre sonra veya poliçe yenilemeleri sırasında geçmiş hastalıkları kapsama alabilir. Bu nedenle, poliçe şartlarını düzenli olarak gözden geçirmek ve güncel kalmak önemlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası satın alırken, geçmiş hastalıklarınızın nasıl değerlendirildiğini anlamak, doğru poliçe seçimini yapmanıza yardımcı olur. Sigorta şirketinizle açık iletişim kurarak, poliçe şartları ve kapsamıyla ilgili detayları öğrenmek, sağlık harcamalarınızı güvence altına almak için önemlidir.

Online Özel Sağlık Sigortası Al

SigortaHazır’ın kullanıcı dostu platformu üzerinden çevrimiçi olarak özel sağlık sigortası satın almak oldukça basittir. İşte adımlar:

Web Sitesine Giriş Yapın:

Sigortahazir.com adresine gidin ve ana sayfada bulunan “Ürünlerimiz” kısmına tıklayın.

Özel Sağlık Sigortası Seçin:

“Ürünlerimiz” sayfasında, çıkan seçenekler arasından “Özel Sağlık Sigortası”na tıklayın.

Kişisel Bilgilerinizi Girin:

Açılan sayfada, gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin. Bu adım, size özel ve uygun seçenekleri belirlememizi sağlayacaktır.

Geri Dönüş Bekleyin:

Bilgilerinizi girdikten sonra, uzman sigorta danışmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. Size özel çözümler ve uygun teklifler sunmaya hazırlar!

Hızlı Onay ve Güvence:

Sigorta danışmanlarımızla yapılan görüşmeler sonucunda, seçtiğiniz planı onaylamanızla birlikte özel sağlık sigortanız hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde tamamlanacaktır.

Sağlığınızı güvence altına almak için şimdi adımları takip ederek çevrimiçi özel sağlık sigortanızı satın alabilirsiniz. Hemen harekete geçin ve hayatınıza güvence katın!

Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al

SigortaHazır’ın kullanıcı dostu platformu üzerinden çevrimiçi olarak tamamlayıcı sağlık sigortası satın almak oldukça basittir. İşte adımlar:

Web Sitesine Giriş Yapın:

Sigortahazir.com adresine gidin ve ana sayfada bulunan “Ürünlerimiz” kısmına tıklayın.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Seçin:

“Ürünlerimiz” sayfasında, çıkan seçenekler arasından “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”na tıklayın.

Kişisel Bilgilerinizi Girin:

Açılan sayfada, gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girin. Bu adım, size özel ve uygun seçenekleri belirlememizi sağlayacaktır.

Geri Dönüş Bekleyin:

Bilgilerinizi girdikten sonra, uzman sigorta danışmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. Size özel çözümler ve uygun teklifler sunmaya hazırlar!

Hızlı Onay ve Güvence:

Sigorta danışmanlarımızla yapılan görüşmeler sonucunda, seçtiğiniz planı onaylamanızla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortanız hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde tamamlanacaktır.

Sağlığınızı güvence altına almak için şimdi adımları takip ederek çevrimiçi tamamlayıcı sağlık sigortanızı satın alabilirsiniz. Hemen harekete geçin ve hayatınıza güvence katın!

BENZER İÇERİKLER

riskli hastalıklar sigortası nedir
Riskli Hastalıklar Sigortası Nedir?
Riskli hastalıklar sigortası nedir sorusunun cevabı olarak, sağlık harcamalarınızı koruyan [...]
tamamlayıcı sağlık sigortası nedir
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir sorusunun cevabı, temel sağlık sigortanızın ötesinde [...]
Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçer mi
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Acilde Geçer Mi?
Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçer mi? Acil sağlık hizmetleriniz için [...]
Sağlık sigortası kapsam dışı hastalıklar
Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Hastalıklar
Sağlık sigortası kapsam dışı hastalıklar konusunda detaylı bilgi almak için [...]
çocuk sağlık sigortası
Çocuk Sağlık Sigortası
Çocuk sağlık sigortası, ailenizin güvencesi. Özel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır, [...]
Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken doğum sigortası fiyatları, sağlık harcamalarınızı planlamanıza yardımcı olabilir. Doğum [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?