/
/
Bursa DASK Sigortası

Bursa DASK Sigortası

bursa dask sigortası

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Bursa DASK Sigortası, Bursa’da yaşayanları deprem riskine karşı koruyan kritik bir sigortadır. Ev ve iş yeri sahiplerine zorunlu olan bu sigorta, deprem sonucu oluşabilecek maddi kayıpları minimize ederek güvenli bir yaşam sağlar. Bursa’da yaşayan herkes için önemli bir güvence olan bu sigorta, Doğal Afet Sigortaları Kurumu standartlarına uygun olarak sunulmaktadır. Bursa DASK Sigortası ile deprem riskine karşı ekonomik dayanıklılığınızı güvence altına alın.

Bursa DASK Sigortası Nedir

Bursa DASK Sigortası Nedir?

Bursa DASK Sigortası, Bursa’da ikamet eden ve mülk sahibi olan bireylerin zorunlu olarak yaptırmaları gereken bir deprem sigortasıdır. Türkiye genelinde uygulanan DASK sistemi, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayanları finansal açıdan koruma amacını taşır.

Bursa, coğrafi konumu itibariyle deprem riski bulunan bir şehirdir. Bu nedenle, Bursa’da yaşayan ev ve iş yeri sahipleri için DASK sigortası, olası depremlerin neden olabileceği maddi kayıplara karşı bir güvence sağlar. Bursa DASK Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) standartlarına uygun olarak sunulan bir hizmettir.

Bu sigorta, Bursa’da meydana gelebilecek depremler sonucunda oluşabilecek bina hasarı, içerideki eşya kaybı gibi maddi zararları karşılamayı amaçlar. Zorunlu bir sigorta türü olan Bursa DASK Sigortası, bireylerin ve toplumun deprem riskine karşı ekonomik dayanıklılığını artırarak, güvenli bir yaşam sürmelerine katkı sağlar.

Bursa DASK Sigortası, Bursa’da yaşayan herkesin güvence altına alınmasını hedefleyen bir önlem olarak, deprem sonrası yaşanabilecek maddi sıkıntıları en aza indirir. Bu sigorta ile Bursa’daki ev ve iş yerlerinin sahipleri, depremin getirebileceği finansal risklere karşı korunmuş olurlar.

DASK Sigortası Zorunlu Mudur?

Deprem sigortası olarak bilinen DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) sigortası, Türkiye’de konut sahipleri için önemli bir güvence sağlar. Ancak, birçok kişi tarafından anlaşılmayan konu, DASK sigortasının zorunlu olup olmadığıdır. Bu yazıda, DASK sigortasının zorunlu olup olmadığını ve bu sigortaya sahip olmanın getirdiği avantajları ele alacağız.

DASK, Türkiye’de konut sahiplerinin doğal afetlere karşı maddi güvence sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sigorta türüdür. DASK sigortası, deprem, yer kayması, sel gibi doğal afetlerin neden olduğu zararları kapsar. Ancak, DASK sigortası zorunlu olup olmadığı konusunda birçok kişi karışıklık yaşar.

Evet, DASK sigortası Türkiye’de zorunlu bir sigortadır. Ancak, bu zorunluluk ev sahiplerine maddi bir yaptırım uygulamayı içermez. Yani, DASK yaptırmayanlara para cezası gibi bir yaptırım uygulanmaz. Bununla birlikte, DASK sigortası olmayan bir konuta devlet tarafından su, elektrik, doğalgaz gibi hizmetlerin verilmemesi gibi bir pratik uygulama bulunmaktadır.

DASK sigortasının zorunlu olması, afet durumlarında devlet tarafından sunulan konut kredisi ve zarar gören binalara yapılan yardımdan yararlanma şartını da içerir. Dolayısıyla, DASK sigortası, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda konut sahiplerine afet durumlarına karşı güvence sağlayan önemli bir finansal araçtır.

Sonuç olarak, DASK sigortası zorunlu olup, bu zorunluluk ev sahiplerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. Doğal afetlere karşı maddi güvence sağlamak ve devlet tarafından sunulan desteklerden yararlanmak için DASK sigortasının düzenli bir şekilde güncellenmesi önemlidir.

DASK Sigortası Neleri Kapsar

DASK Sigortası Neleri Kapsar?

DASK sigortası, Türkiye’de yaşayan bireyler için büyük öneme sahip bir güvence sistemidir. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde mülk sahipleri için hayati bir koruma sağlar. Depremlerin neden olduğu finansal hasarları güvence altına alan DASK, belirli durumları kapsamaktadır.

DASK sigortası, temel olarak depremle ilişkilendirilen olaylara odaklanır. Sigorta kapsamındaki durumlar arasında deprem nedeniyle meydana gelen bina yıkımları, yangın, yer kayması, patlama ve tsunami gibi sonuçlar bulunmaktadır. Bu durumlar, DASK poliçesi altında devlet tarafından maddi güvence altına alınır.

Ancak, DASK’ın kapsamı belirli sınırlamalara tabidir. Örneğin, sel, kasırga gibi deprem dışı doğal felaketler bu sigorta kapsamına dahil değildir. Ayrıca, DASK poliçesi sadece binalardaki hasarları temin eder; içerideki eşyalar, kira gelirinden mahrum kalma, manevi tazminat talepleri gibi unsurları kapsamaz.

Bursa’da DASK sigortası, özellikle bölgenin coğrafi konumu nedeniyle deprem riski taşıyan birçok mülk sahibi için hayati bir öneme sahiptir. Bu sigorta sayesinde, olası deprem hasarlarına karşı maddi güvence elde edilir. Ancak, poliçe sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, her hasar için belirlenen yüzde 2’lik muafiyet değeridir. Bu, sigorta şirketinin toplam bedelin yüzde 2’sine kadar olan hasarı karşılamayacağı anlamına gelir.

Sonuç olarak, Bursa’da DASK sigortası, depremin neden olduğu olumsuz durumlara karşı mülk sahiplerini güvence altına alarak, finansal riskleri minimize etmelerine olanak tanır. Bu nedenle, bölgede yaşayan herkesin bu önemli güvence sistemine sahip olması büyük bir önem taşır.

DASK Sigortasının 5 Amacı

DASK (Deprem Sigortası), Türkiye’de zorunlu olan bir sigorta poliçesidir ve 5 temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar, deprem riski ve sonrasındaki etkilerle başa çıkma konusunda toplum genelinde bir güvenlik ağı oluşturmayı hedefler.

Bütün Konutları Depreme Karşı Güvence Altına Almak:

 • DASK’ın birinci amacı, Türkiye genelindeki tüm konutları depreme karşı güvence altına almaktır. Bu, deprem sonrasında ortaya çıkabilecek maddi kayıpları en aza indirerek, bireyleri ve aileleri finansal açıdan koruma altına almayı amaçlar.

Mali Hasarların Yükünü Reasüre Ederek Paylaşmak:

 • DASK, deprem kaynaklı mali hasarın yükünü paylaşma amacını taşır. Reasürans yoluyla, poliçe sahiplerinin karşılaşabileceği maddi zararların daha geniş bir sigorta ağı tarafından desteklenmesi sağlanır.

Devletin Deprem Kaynaklı Giderlerini Azaltmak ve Fon Oluşturmak:

 • Sigorta sistemi, devletin deprem kaynaklı mali yükünü azaltma amacını taşır. Ayrıca, gelecekte oluşabilecek hasarlar için bir fon oluşturarak toplumun daha dirençli bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunur.

Ülkede Sağlıklı Yapılaşmaya Katkı Sağlamak:

 • DASK, depreme dayanıklı yapılaşmanın teşvik edilmesini amaçlar. Sigorta, bireyleri ve kurumları, yapılarını depreme karşı güçlendirmeye teşvik eder, böylece toplum genelinde daha sağlıklı bir yapılaşma süreci başlatılır.

Toplum Genelinde Sigorta Bilincinin Gelişmesine Destek Olmak:

 • Son olarak, DASK, toplum genelinde sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Sigorta kültürünü yaygınlaştırarak, bireylerin risklere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlar ve toplumun genel direncini artırır.

DASK Sigortası, bu beş temel amacıyla Türkiye’nin deprem riskine karşı etkili bir koruma sağlamayı hedefler ve bu sayede toplumun genel güvenliğine katkıda bulunur.

DASK ile Konut Sigortası Arasındaki Farklar

DASK ile Konut Sigortası Arasındaki Farklar

Bursa, Türkiye’nin tarih ve kültür zenginliklerini barındıran bir şehir olmanın yanı sıra, sağlam konutlara sahip bir bölgedir. Ancak, her ne kadar konutlar dayanıklı olsa da, doğal afet riskleri her zaman varlığını sürdürmektedir. Bu noktada, DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) ve konut sigortası, olası risklere karşı bina sahiplerine güvence sağlayan iki önemli sigorta ürünüdür. İşte bu iki sigorta türü arasındaki temel farklar:

 • Kapsam:
  • DASK, deprem ve depreme bağlı afetlerden kaynaklanan bina hasarlarını karşılar. Bu, depremin neden olduğu zararlarla sınırlıdır.
  • Konut sigortası ise binanın içinde meydana gelen çeşitli olaylardan kaynaklanan hasarları içerir. Hırsızlık, su baskını gibi durumlar konut sigortasının kapsamındadır.
 • Fiyatlandırma:
  • DASK’ın zorunlu deprem sigortası fiyatları, ikamet edilen yer bazında sabittir.
  • Konut sigortası fiyatları ise binanın değeri, konumu, içerisindeki eşyaların değeri ve seçilen teminatlar gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır.
 • Teminat Ödemeleri:
  • DASK, deprem riski gerçekleştiğinde tazminat ödemelerini gerçekleştirir.
  • Konut sigortası, DASK’ın poliçe limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, deprem teminatı olması şartıyla kendi limitleri dahilinde hasar ödemesi yapabilir.

Bursa’da konut sahipleri, hem DASK hem de konut sigortasıyla, olası afet risklerine karşı kapsamlı bir güvence elde edebilirler. Bursa konut sigortası ve Bursa DASK sigortası seçenekleri, şehrin güzellikleriyle birlikte, konut sahiplerine huzurlu bir yaşam sunmak için önemli birer araçtır.

DASK Sigortası Fiyatları

DASK fiyatları, konut sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmaları gereken bir sigorta türüdür. Bu sigorta, deprem riskine karşı maddi güvence sağlar ve Türkiye’de yaşanan sık depremler nedeniyle önemli bir konudur. DASK fiyatları, konutun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Binanın yapısı, kat sayısı, inşaat ruhsat yılı gibi faktörler, sigorta primlerini etkileyen belirleyici unsurlardır. Sigorta şirketlerine göre değişmeyen bu fiyatlar, ev sahiplerine, kendi konutları için en uygun ve güvenilir poliçeyi seçme şansı tanır. DASK fiyatları hakkında net bilgi almak için evin özelliklerini girerek teklif alabilirsiniz.

BENZER İÇERİKLER

bursa konut sigortası
Bursa Konut Sigortası
Bursa konut sigortası, evlerin doğal afetler, hırsızlık ve diğer risklere [...]
işyeri deprem sigortası
İşyeri Deprem Sigortası Yapılır Mı?
İşyeri deprem sigortası ile işinizi deprem risklerine karşı güvence altına [...]
daire sigortası
Daire Sigortası Nedir?
Daire sigortası ile evinizi güvence altına alın. Yangın, su baskını [...]
zds poliçesi nedir
ZDS Poliçesi Nedir?
ZDS Poliçesi nedir? Türkiye’de zorunlu deprem sigortası olarak bilinen ZDS [...]
yıllık ev sigortası
Yıllık Ev Sigortası Ne İşe Yarar?
Yıllık ev sigortası, ev sahiplerine bir yıl boyunca süregelen güvence [...]
depremde sigortanın önemi
Depremde Sigortanın Önemi, Yararları Nelerdir?
Deprem, yaşandığı coğrafyalarda büyük yıkımlara neden olabilen doğal bir felakettir. [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?