/
/
İşyeri Deprem Sigortası Yapılır Mı?

İşyeri Deprem Sigortası Yapılır Mı?

işyeri deprem sigortası

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

İşyeri deprem sigortası ile işinizi deprem risklerine karşı güvence altına alın. Ekonomik zararları önleyin, iş yerinizi koruyun.

DASK Neden Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası, kısaca DASK olarak bilinen bir güvence sistemidir ve Türkiye’de konut sahiplerinin önemli bir sorumluluğudur. DASK’ın temel amacı, deprem ve doğal afetlerin neden olabileceği maddi zararları en aza indirerek toplumu korumaktır. Bu sigorta, konutları depreme karşı güvence altına almak, mali hasarların yükünü reasüre ederek paylaşmak ve devletin deprem kaynaklı giderlerini azaltmak gibi önemli amaçlara hizmet eder.

DASK, aynı zamanda ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak ve toplum genelinde sigorta bilincinin gelişmesine destek olmak amacıyla da büyük bir rol oynamaktadır. Bu zorunlu sigorta sistemi, deprem, yangın, infilak, tsunami gibi doğal afetlere karşı ev sahiplerine maddi güvence sunarak, olası felaketlerde toplumun daha hızlı bir şekilde toparlanabilmesine de katkı sağlar. DASK, bu nedenlerle sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliğini ve dayanıklılığını artıran önemli bir adımdır.

İşyerin Deprem Sigortası Yapılır Mı

İşyeri Deprem Sigortası Yapılır Mı?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları, işyerleri ile ilgili önemli detayları içeriyor. Metinde belirtilen maddeye göre, tamamı ticari veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında bulunmaktadır. Ancak, burada dikkat çeken bir ayrıntı var: mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Bu durum, işyeri sahipleri için önemli bir soru ortaya çıkarıyor: İşyeri deprem sigortası yaptırabilir miyim? Evet, ancak binanın kullanım amacına ve tapudaki cins tahsisine dikkat edilmelidir. Tamamı ticari veya sınaî maksatla kullanılan bir binanın deprem sigortası kapsamına girmemesine rağmen, eğer işyeri, dükkân veya ofis gibi ticari amaçlarla kullanılan bir bağımsız bölüm söz konusu ise, bu bölüm için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Bu noktada, tapuda cins tahsisi önemli bir rol oynamaktadır. Eğer işyeri tapuda ticarethane olarak görülüyorsa, ancak aslında mesken olarak kullanılıyorsa, cins tahsisi güncellenmeli ve ticarethane ibaresi mesken şeklinde yeniden düzenlenmelidir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, işyeri sahipleri, işyerlerini Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına almak için gerekli adımları atabilirler. Unutulmamalıdır ki, deprem sigortası, olası risklere karşı işyeri sahiplerine maddi güvence sağlar ve bu nedenle önemli bir güvenlik tedbiridir.

Cins Tahsisi Ne Demek?

Cins tahsisi, tapu üzerinde bir mülkün niteliğini belirleyen bir süreçtir. Tapu kayıtlarında yer alan binaların kullanım amaçlarına dair ifadeler, genellikle ticarethane ya da mesken olarak belirtilir. Ancak, zaman içinde bu kullanım amacının değişebileceği durumları göz önüne alarak, cins tahsisi uygulaması ortaya çıkmıştır.

Eğer bir mülk tapuda ticarethane olarak kayıtlıysa, ancak sahibi bu alanı mesken olarak kullanmak istiyorsa, cins tahsisi işlemi yapması gerekmektedir. Cins tahsisi, tapu üzerindeki yapının cinsini değiştirmek anlamına gelir. Bu süreç, resmi bir kayıt olan zeyilname ile gerçekleşir ve poliçede belirtilen bilgileri günceller. Özellikle DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) poliçesi almak isteyen kişiler için önemlidir, çünkü bu poliçenin geçerliliği, tapu üzerinde belirtilen mülk cinsine bağlıdır.

Cins tahsisi, mülk sahiplerine tapu kayıtlarını güncelleme ve kullanım amacını değiştirme imkanı tanır. Bu süreç, mülk sahiplerinin değişen ihtiyaçlarına uygun bir şekilde mülklerini kullanmalarını sağlamak adına önemli bir araçtır.

DASK Kapsamına Girmeyen Binalar Hangileridir?

Deprem Sigortası, Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu kapsamında yürürlüğe girmiştir. Ancak, bazı binalar ve durumlar DASK kapsamına girmemektedir. Bu durumlar şu şekildedir:

  • Kamu Hizmet Binaları ve Bağımsız Bölümler: Kamu hizmeti veren binalar ve bu binaların bağımsız bölümleri, Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi değildir. Devlet tarafından işletilen resmi daireler, bu kapsamın dışında tutulmaktadır.
  • Köy Yerleşim Alanlarında Yapılan Binalar: Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde ikamet edenler tarafından yapılan binalar, DASK kapsamının dışında tutulur. Bu, genellikle kırsal alanlarda inşa edilen konutları içerir.
  • Tamamı Ticari ve Sınai Amaçlar İçin Kullanılan Binalar: İş hanları, iş merkezleri, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları gibi ticari ve sınai amaçlarla kullanılan binalar, DASK kapsamına girmemektedir.
  • İnşaatı Tamamlanmamış Binalar: İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar, Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi değildir. Bu binaların sigortalanabilmesi için inşaat tamamlandıktan sonra zds poliçesi düzenlenmelidir.
  • Mühendislik Hizmeti Görmeden Tamamlanmış ve Projesiz Binalar: Mühendislik hizmeti almadan tamamlanmış ve projesiz olarak inşa edilen binalar, DASK kapsamının dışında bırakılmıştır.

Bu durumlar dışında, binaların tapu kaydı bulunmaması, özel mülkiyet kullanım alanına sahip olmaması gibi faktörler de Zorunlu Deprem Sigortası kapsamını etkileyebilir. Bu nedenle, mülk sahiplerinin, binalarının DASK kapsamına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri önemlidir. DASK, deprem sonrası oluşabilecek maddi zararları karşılamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir güvencedir, bu nedenle doğru bilgiye sahip olmak önemlidir.

DASK’ın Amacı Nedir

DASK’ın Amacı Nedir?

Deprem Afet Sigortası (DASK), Türkiye’de yaşanan deprem risklerine karşı konut sahiplerini koruma amacı güden bir sigorta türüdür. DASK, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle olası deprem hasarlarının finansal yükünü hafifletmeyi ve toplumun dayanıklılığını artırmayı hedefler. Bu sigorta sistemi, çeşitli önemli amaçları içinde barındırır.

Birincil amaç, depremler nedeniyle oluşabilecek maddi hasarları karşılamak ve konut sahiplerini finansal açıdan korumaktır. DASK, deprem sonucu oluşan zararların onarılabileceği veya kaybedilen değerin telafi edilebileceği bir güvence sağlar. Bu sayede, depremzedelerin ekonomik olarak daha hızlı toparlanmalarına katkıda bulunur.

DASK aynı zamanda, deprem risklerine karşı toplumsal bir bilinç oluşturmayı ve sigorta kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlar. Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincini geliştirerek, bireyleri risklere karşı daha hazırlıklı hale getirir. Bu, uzun vadede toplumun genel direncini artırabilir.

Yerel yönetimler ve devlet için de önemli bir avantajı vardır. DASK, deprem sonrası oluşabilecek devlet mali yükünü azaltır ve devletin afet konutları inşası gibi mali sorumluluklarını hafifletir. Bu da ek vergi yüklerinin önüne geçerek, vatandaşları olası ekonomik zorluklardan korur.

Sonuç olarak, DASK; konut sahiplerini deprem risklerine karşı korumak, toplumsal bilinci artırmak, devletin mali yükünü azaltmak ve sağlam binaların inşasını teşvik etmek gibi önemli hedeflere yönelik bir sigorta sistemidir. Bu sayede, Türkiye’nin deprem riski altındaki coğrafyasında daha dirençli bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır.

BENZER İÇERİKLER

dask yaptırma
DASK Yaptırma
DASK yaptırma, Türkiye’de zorunlu deprem sigortası ile evinizi ve iş [...]
bursa konut sigortası
Bursa Konut Sigortası
Bursa konut sigortası, evlerin doğal afetler, hırsızlık ve diğer risklere [...]
daire sigortası
Daire Sigortası Nedir?
Daire sigortası ile evinizi güvence altına alın. Yangın, su baskını [...]
zds poliçesi nedir
ZDS Poliçesi Nedir?
ZDS Poliçesi nedir? Türkiye’de zorunlu deprem sigortası olarak bilinen ZDS [...]
yıllık ev sigortası
Yıllık Ev Sigortası Ne İşe Yarar?
Yıllık ev sigortası, ev sahiplerine bir yıl boyunca süregelen güvence [...]
depremde sigortanın önemi
Depremde Sigortanın Önemi, Yararları Nelerdir?
Deprem, yaşandığı coğrafyalarda büyük yıkımlara neden olabilen doğal bir felakettir. [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?