/
/
Hayat Sigortası Türleri

Hayat Sigortası Türleri

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Hayat sigortası sigorta çeşitleri içerisinde bir insanın bireysel olarak tercih edebileceği en önemli teminat türlerinden birisidir. İsmi ile müsemma bir şekilde insanın kendi hayatında karşılaşabileceği risklere karşı kendini koruma altına alması için seçilen bu sigorta, bilindiği üzere tek bir çeşit olarak sunulmamaktadır. Çünkü hayat sigortası türleri birbirinden ayrılan yapılarıyla yaygın veya nadir olarak seçilen değişen çeşitlere ayrılmaktadır.

Hayat Sigortası Nedir?

En temel sigorta çeşitlerinden biri olan hayat sigortası kişinin ilerleyen yaşlarında kendisine toptan ödeme yapılabilmesi veya ölümü gibi durumlarda mirasçılarına ödenme yapılabilmesi için kurum veya acenteler ile yaptığı sigorta anlaşması olarak tanımlanabilir. Bu sigorta çeşidinde, belirli bir prim ödenmesi vasıtasıyla sigorta şirketi; sigortalanmış kişinin sözleşmede belirtilen süre dahilinde ve belirtilen hallerde sigorta bedelini almasını sağlar.

Hayat sigortası nedir sorusu için bir diğer tanım bağlamında da sigortalının sigorta şirketinden, ödediği prim karşılığında ölüm, ağır hastalıklar, işsizlik, kalıcı sakatlık gibi durumlarda belirlenmiş kişilere veya belirtilen süre içerisinde hayatta kalması halinde kendisine sigorta bedeli ödendiği sigorta çeşididir. Yani bu bağlamda da hayat sigortası çok kapsamlı bir yapıyla kişinin veya mirasçılarının karşılaşılabilecek çok geniş bir risk listesine karşı güvence altında olmasını sağlar.

hayat-sigortası-nedir

Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?

Belirlenmiş bu yapı ile birlikte hayat sigortası için bir tanım yapılmış olsa da aslında bu sigorta çeşidinin birbirinden farklı ve özellikleri değişen türleri yer almaktadır. Genel olarak hayat sigortası türleri açısından yaygın çeşitlere bakılması gerekirse; daimi, vadeli, evrensel, değişken evrensel, tüm veya kurumsal sigortalar gibi çeşitlerden bahsetmek mümkün olacaktır. Bu hayat sigortası türleri değişen vadelere, ödeme tiplerine ve teminatlara sahip olacak şekilde kişilere sunulur.

Hayat sigortası çeşitleri arasında aslında değişen birçok farklı yapı bulunurken, örneğin birikimli sigorta, yıllık sigorta, uzun süreli sigorta, grup sigorta veya ferdi kaza sigortası gibi birçok çeşit de bulunur. Bu sigorta türleri arasında aslında en önemli nokta, seçtiğiniz ürünün teminatına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü hayat sigortası türler arasında özellikle ana teminat vefat olarak belirlense de bazı ek teminatlar üzerinden de sigorta ürünü tespit etmek mümkün olmaktadır.

Ana teminatı vefat olan hayat sigortası çeşitleri yanında diğer teminatlar açısından; 

 • Kazaen vefat, 
 • Kaza, 
 • Hastalık sonucu maluliyet, 
 • Kaza sonucu tedavi, 
 • Tehlikeli hastalıklar, 
 • Gündelik hastane masrafları 
 • İşsizlik gibi teminatlar da tercih edilebilir. 

Bu teminatlar birbirinden değişik özelliklerle tercih edilmek ile birlikte hayat sigortası türleri arasında istenilen en doğru seçimi yapmak mümkün olmaktadır.

Teminatlar ile birlikte belirtilmiş farklı çeşitlere bakıldığında da hayat sigortası türleri için örnek olarak birikimli sigortalarda yapılan birikim sigorta sonucu karşılaştığınız hasar ile vefat etmeniz durumunda sevdiklerinize yani ailenize ya da hayatta kaldığınız durumda size ödenir. Diğer hayat sigortası çeşitleri incelendiğinde örneğin yıllık sigortalarda sadece ölüm teminatı yer alırken, bir sene içerisinde vefat edilmesi gibi bir risk ile karşılaşıldığında, belirttiğiniz kişilere poliçe teminat tutarı ödemesi yapılır.

Uzun süreli hayat sigortası incelenirse, bu çeşitte uzun bir süre içerisinde yaşayabileceğiniz kaza ve risklerde güvence elde edilirken, eğitim sigortasında sigortalı kaza veya vefat ederse, çocuk ya da çocukları için eğitim devamlılığı sağlanır. Maluliyet yani kaza gibi durumlara bağlı sigortalarda poliçede belirtilen riskler ile karşılaşıldığında, sakatlık gibi bir durum oluşursa, sigorta bedeli üzerinden tazminat alınabilir. Yine ferdi sigortalarda da sigortalı beklenmedik bir kaza veya ani bir durum ile karşılaştığında, kendini güvence altına almış olacaktır.

hayat-sigortası-türleri

Hayat Sigortasının Özellikleri Nelerdir?

Her sigorta; teminatı, ödeme şekli ve sunmuş olduğu hayat sigortası avantajları ile birlikte değişen özelliklere sahip olurken, hayat sigortası özellikleri de yine spesifik şekilde belirlenmiş bir yapı sağlamaktadır. Çünkü bilindiği üzere her sigorta bir teminat dahilinde sunulurken, bu teminatta karşılaşılan risk sonucunda sigortalının veya varislerinin tazminat alabilmesini sağlar. Yani hayat sigortası sigortalı kişinin vefatı durumunda varislerine veya kaza durumunda da kendisine büyük bir avantaj sağlar.

Daha önce bahsedildiği şekilde hayat sigortası özellikleri kapsamında teminat açısından ana teminat vefat olarak kabul edilmektedir. Vefat durumunda sigorta şirketi belirlenmiş teminatı aile bireylerine maddi güvence olarak sunmaktadır. Öte yandan yaşamsal riskler de güvence altına alınmak kaydıyla sakatlık gibi durumlarda yaşam kalitesinin korunması amaçlanır. Her hayat sigortası temel olarak vefat durumunda ailenizin ve çocuklarınızın, tam veya kısmi bir sakatlık durumunda ise sizin beklenmedik tedavi ve iyileşme masraflarında da varlığınızın korunmasına yardımcı olur.

Temel ayrıntılara bakılacak olursa hayat sigortası özellikleri açısından örneğin istediğiniz herhangi bir kişiye 18 yaşın üstünde olması kaydıyla sigorta yaptırılabilir. Çünkü lehtarın sigorta yaptırmak istediği kişiyle arasında maddi veya manevi bir çıkarı olması yeterlidir. Ayrıca

 • Her kişi istediği sayıda hayat sigortası için farklı hayat sigortası poliçelere sahip olabilir. Yani kişi bazen birden fazla sigorta sayesinde tedavi masrafları veya vefatı durumunda değişen teminatlar elde edebilir.
 • Bu sigortalar kapsamları çerçevesinde risk gerçekleştiğinde son noktaya ulaşırken, eğer birikimli sigorta değilse, kaza veya vefat ile birlikte sigorta poliçesi misyonunu yerine getirmiş olur.
 • Hayat sigortası eğer vefat ya da kazanın deprem, patlama, terör veya savaş gibi bir durumda ortaya çıkması durumuyla karşılaşırsa, teminat kapsamını gerçekleştirmez.

hayat-sigortası-özellikleri

Hayat Sigortası Ne İşe Yarar?

Günümüzde tüm sigorta şirketleri, acenteler ve bankalar tarafından poliçe düzenleme vasıtasıyla hayat sigortası yaptırılması mümkün olmaktadır. Değişen çeşitler ile birlikte hayat sigortası türler birbirinden ayrılırken, her sigorta çeşidinde de primler ve teminatlar birbirinden farklı olmaktadır. Bu nedenle iş durumunuza, hayat durumunuza, bütçenize ve amaçlarınıza bağlı olarak sağlık sigorta türleri arasında seçim yaparak, bu sigorta ürününü temin ettiğinizde sizin için büyük bir avantaj sağlayabilir.

Temel olarak hayat sigortası ne işe yarar sorusu karşılığında; öncelikle sizi ve sizin vefatınız durumunda varislerinizi koruma avantajları sağladığından bahsedilebilir. Bu sigorta çeşidinde genel şartlar yasalar vasıtasıyla belirlenirken, bazı sigorta şirketleri poliçelerde özel şartlar bulundurabilir. Özellikle 18 yaşından büyük her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı riskli bir sektörde ve iş kolunda bulunuyorsa, bu sigorta çeşidini tercih ederler.

Hayat sigortası ne işe yarar konusunda özellikle aniden gerçekleşen vefat durumlarında sigortalı yakınına tazminat ödemesi yapılmasını sağlar. Seçilen ek teminatlar sayesinde de sigortalının geleceği sağlamlaştırılırken, her sigorta içerisinde farklı bir vadede bu avantaj elde edilebilir. Örneğin, bugün ülkemizde bilindiği üzere sıklıkla konut kredisi ya da büyük ihtiyaç kredileri alınırken, bankalar tarafından da hayat sigortası yapılarak, kişinin vefatı veya çalışamayacak bir şekilde bir kaza yaşaması durumunda sigortalıya borcunu ödeyebilecek bir teminat elde edilmesi sağlanır.

Hayat sigortası yaptırıldığında;

 • Kişi; kaza, hastalık veya doğal ölüm sonucunda vefat ettiğinde toplu ödeme alabilir.
 • Kişi; kaza ve hastalık durumlarında kısmen tıbbi giderlerinin karşılanması imkanını elde eder.
 • Kritik hastalıklar gibi durumlarda maddi bir tedavi masrafı ve güvence elde edilir.
 • Poliçe süresi tamamlandığında eğer riskler gerçekleşmemişse, birikimler toplu olarak geri ödenir.
 • Kaza veya hastalık gibi durumlar sonucunda iş kaybıyla karşılaşılırsa, maddi zarar telafi edilebilir.
 • İstenmeden yaşanan işsizlik durumlarında kredi, kredi kartı ve borçların ödemesi için destek sağlanır.
 • Hastalık, istem dışı bir şekilde işsiz kalınması veya kaza gibi durumlarda gündelik tazminatların ödemesi de yapılabilir.
 • En temel noktada hayat sigortası yaşanan her türlü maluliyette hayat standartlarının devam ettirilebilmesini ve vefat durumunda da geride kalanların yaşam standardını devam ettirebilmesini sağlar.

Hayat Sigortası Fiyatları 2022 Ne Kadardır?

Bu sigorta çeşidi çok uzun yıllardır her sigorta şirketi ve acente tarafından sunulurken, hayat sigortası fiyatları daha önce belirtilen çeşitler bağlamında teminatlara bağlı olarak değişim göstermektedir. Yani vefat teminatı sunan veya kaza gibi durumlarda koşulları değişen sigorta çeşitlerine göre hayat sigortası fiyatları net olarak belirlenebilir.

Kişilerin seçmiş olduğu sigorta çeşitlerine bağlı olarak her yıl güncel bir şekilde belirlenen rakamlar ile birlikte hayat sigortası fiyatları 2022 rakamlarının elde edilmesi de mümkün olmaktadır. Ayrıca bu belirlemelerin gerçekleştirilmesi sırasında hayat sigortası fiyatları 2022 rakamları için sigorta yaptıran kişinin kadın/erkek olması, fikren veya bedenen çalışıyor durumda ya da her ikisi konumunda bulunması, belirlemiş olduğu teminat tutarı gibi rakamlara göre prim hesaplamaları sağlanır.

hayat-sigortası-fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Hayat sigortası yaptırmak isteyen bir kişi teminat olarak;

 • Kaza sonucu vefat teminatı
 • Kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tedavi masrafları teminatı
 • Tehlikeli hastalıklar ve işsizlik teminatı tercihlerinde bulunabilir.

Sigorta Türleri Kaça Ayrılır?

Normal koşullarda sigorta türleri hayat sigortası ve hayat dışı sigortalar şeklinde iki temel çeşide ayrılmaktadır. Hayat sigortaları ise teminatına ve kapsamına bağlı olarak süreli, birikimli, yıllık, uzun vadeli veya eğitim sigortası gibi değişen çeşitlere ayrılmaktadır.

Neler Sigortalanır?

Sigortalı olacak kişi teminat altına işletmesine ait sabit değerleri veya pasif değerleri, projeleri, gayrimenkulleri alabilir. Ayrıca kişi hayatını, sağlığını, geleceğini, kaza sonucu karşılaşabileceği risklere karşı kendini, ailesini, konutunu, aracını veya seyahat risklerine karşı kendini sigorta ettirebilir.

BENZER İÇERİKLER

barkodlu plaka nedir
Barkodlu Plaka Nedir?
Barkodlu plaka nedir; araç plakalarında bulunan özel bir kod sistemidir. [...]
poliçe numarası sorgulama
Poliçe Numarası Sorgulama
Poliçe numarası sorgulama işlemi hakkında bilgi almak için adım adım [...]
egm no nedir
EGM No Nedir?
Araç sigortası alırken önemli olan EGM No ile aracınızın geçmişini [...]
Hibrit Araçların Avantajları
Hibrit Araçların Avantajları
Hibrit araçların avantajları arasında düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon ve [...]
ilk yardımın önemi
İlk Yardımın Önemi Nedir?
İlk yardımın önemi, acil durumlarda hayat kurtarabilir ve yaralanmaları azaltabilir. [...]
yat tekne sigortası
Yat Tekne Sigortası
Yat tekne sigortası, denizdeki maceralarınızı güvence altına alır. Profesyonel hizmetimizle [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?