/
/
Hayat Sigortasının Özellikleri

Hayat Sigortasının Özellikleri

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Hayat Sigortasının Özellikleri Nelerdir?

Hayat sigortası özellikleri incelendiğinde, her şeyden önce teminat ile karakterize edilen farklı hayat poliçe modelleri sunmaktadır. Göreceli bir ekonomik taahhüt karşısında sunduğu avantajlar nedeniyle yaygın bir çözüm, geçici ölüm vakasıdır, sözde ölüm riskini kapsayan bir çözümdür. Bu poliçe, özellikle, sigortalının sözleşme aşamasında belirlenen bir süre içinde erken ölümü halinde, sigorta tarafından anaparanın lehtara yani sigortalanan kişiye ve yakınlarına ödenmesini sağlar.

Sigorta şirketleri temel önleme formülüne entegre edilmek üzere bir dizi tamamlayıcı garanti sunmaktadır. Kaza garantisi, ciddi hastalık garantisi, engelli garantisi gibi çeşitli çözümler sağlayarak sizi güvence altına alır. Hayat sigortası poliçe sözleşmesinde belirtilen yıllar boyunca sigorta kapsamına girdiğiniz dönemsel yıllık prim veya tek bir yüksek tutarda prim ile ödenebilmektedir. Bu sigorta türü, sigortalının ölümünü veya maluliyetini belirli bir tutarla teminat altına almakla sınırlıdır. Başka bir deyişle, hayat sigortasının özellikleri arasında en belirgin detay sigortalının ölümü veya maluliyeti halinde sigorta şirketi aileye veya lehtar olarak belirlenen kişiye sözleşmede belirlenen tutarı öder. Vadeli hayat sigortası, tüm sigortaların en basitidir. Sigortalı, bir teminat tutarını seçer ve poliçenin kaç yıl süreyle muhafaza edileceğini belirler. Bu süre bir yıldan 30 yıla kadar değişebilir. Bir sigortalı 5 yıllık bir süre seçerse, süresi dolduğunda poliçeyi yenilemesi, değiştirmesi veya sona ermesine izin vermesi gerekebilir.

Hayat sigortasının özellikleri gereği belirli bir süre korunmanız gereken durumlarda tatmin edici olanaklar sağlar. En büyük hayat sigortası avantajlarından biri genellikle fiyattır, çünkü sigortayı belirli bir süre için aldığınızda primler genellikle tam olarak poliçenizin maliyetini karşılaması gereken tutardır ve ikame için ek bir ücret yoktur. 

hayat-sigortası-özellikleri

Hayat Sigortası Poliçesi Nedir?

Hayat sigortası poliçesi sigortayı kapsayan prim (sigorta şirketinin sözleşmeyi imzalayarak üstlendiği risk karşılığında elde ettiği ücreti temsil eden) ödemeyi taahhüt eder; Öte yandan şirket, sözleşmenin sigortadan faydalanan kişisine (lehtar) ına tahakkuk eden faizi de dahil olmak üzere ödeme yapılır.

Ailenizin ekonomik istikrarını gerçekten tehlikeye atabilecek bu öngörülemeyen olaylarda hayat sigortası ile  ciddi hastalık ve  kendi kendine yetememe,  kendinizi ve sevdiklerinizi zamansız ölüm durumunda korursunuz. Hayattaki en zor anlarla bile yüzleşmek için gerekli ekonomik kaynaklara sahip olduğunuzu bilerek, daha dingin yaşamak için hayat sigortası poliçesi son derece önemlidir. Korunmaya yönelik bir hayat sigortası poliçesi için ödenecek prim aylık veya yıllık olabilir ve sadece sözleşmenin süresi ve kapsanan olayın kapsamına göre değil,  poliçelerin kuralları gereği sigortalının sağlık koşullarından da farklılık gösterir.

Hayat sigortası ücretleri, genellikle aylık olarak ödenir, ancak altı aylık veya yıllık bir ödemeyi tercih edebilirsiniz. Hayat sigortasının maliyeti çok sayıda faktöre göre değişir. Her sigorta şirketinin uyguladığı oranlardan seçilen teminat türüne veya sigortalı olayın (ölüm, maluliyet vb.) meydana gelme riskine göre değişiklik gösterebilir.

hayat-sigortası-poliçesi

Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?

Hayat sigortası poliçesi  belirli koşulları veya olasılıkları kapsayacak şekilde yapılandırılmış, sözleşmenin sona ermesi veya erken itfa üzerine birikim ya da primin geri ödenmesi olasılığını öngörmeyen çok özel poliçelerdir. Bu anlamda, aynı yaşam sınıfı içinde yer almakla birlikte, korumaya yönelik sigorta, hem tasarrufa yönelik bir sigorta hem de yatırıma yönelik sigorta açısından önemli ölçüde farklıdır. Sigortalı kişiye düzenlenen poliçeler  ölüm, ciddi hastalık, sakatlık risklerini kapsar.  

Hayat sigortasının özellikleri ve türleri bakımından aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli poliçe türlerini içermektedir.

Ölüm riskine karşı koruma sağlayan geçici sigorta 

Ölüm ve kalıcı sakatlık riskine karşı koruma sağlayan geçici sigorta

Ciddi hastalıklara karşı sigorta (ölümcül hastalık, kritik hastalık veya ciddi hastalık)

Geçici veya kalıcı kendi kendine yeterlilik kaybı riskine karşı koruma sağlayan uzun süreli bakım sigortası 

Bu durumda da, hayat sigortası amacına bağlı olarak, farklı ürün türleri, kapsanan risk için yeterli olan çeşitli seçenekler sunar. Kısaca birikimli, uzun süreli, yıllık, ferdi, grup gibi hayat sigortası türleri içerir.

Hayat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hayat sigortası teminatı seçilen pakete göre değişmektedir: Temel teminat, sigortalının ve sevdiklerinin ihtiyaçlarına göre diğer teminatlarla birleştirilebilen ölüm teminatıdır. Hayat sigortası türleri, ölüm veya kalıcı sakatlık riskini kapsayan geçici sigortadır. Bu poliçe, sigortalının ölümü gerçekleştiğinde (yalnızca ölüm riski karşılanıyorsa) veya sigortalı kalıcı bir maluliyet halinde bulunduğunda sigortalıya ödeme yapılır. Hayat sigortası ne işe yarar diye araştıranlar için bu sigorta türü aynı anda birkaç ihtiyacı karşılayabilir. Herkese tavsiye edilen aynı zamanda ileri yaşlar için tasarruf ve ev sigortası için de gereklidir.

Sevdiklerini koruması gereken kişiler için geçici hazırlanan ölüm gibi durumlara özel bir sigorta aracı tavsiye edilir. Bu nedenle ölüm riskini teminat altına alan hayat sigortası özellikleri itibari ile ağırlıklı olarak bakmakla yükümlü olunan çocukları, yaşlı ebeveynleri olan veya ev almak üzere kredi almış aileler için uygundur. Sevdiklerini olumsuz bir olaydan korumak, yalnızca bir gelir kaynağına güvenebilen veya daha fazla gelire sahip olmasına rağmen küçük çocukların veya yaşlı ebeveynlerin ekonomik desteğini sağlaması gereken aileler için gerekli bir seçim olabilir. Bu durumlarda, ölüm halinde aile reisini veya eşini de geçici hayat sigortası poliçesi ile sigortalatmak, sigortalının erken ölümü durumunda sevdiklerine ekonomik güvence sağlayabilecek ihtiyatlı bir seçim olabilir.

hayat-sigortası-nedir

Hayat Sigortasının Amacı Nedir?

Hayat sigortasının amacı ve neleri kapsadığını detaylı inceleyecek olursak 

Ölüm: Sigortalının ölümü halinde poliçe lehdarlarına yani sigortalanan aile veya kişiye belirlenmiş ödeme yapılır.

Kalıcı tam maliyet: Bir kaza veya hastalıktan sonra sigortalının kârlı bir işe devam etme kabiliyetini tamamen, kesin ve telafisi mümkün olmayan bir şekilde kaybetmesi durumunda sigortalıya tazminat ödenme garantisi vardır. Bu garanti, Sigortalının kalıcı maluliyet derecesi yüzde 60’a eşit veya daha fazla olduğunda tanınır. Hayat sigortasının amacı, hayat sigortasının özellikleri ağır bir kaza sonucu ölüm halinde sigortalı ödenen primi iki katına, trafik kazası sonucu ölüm halinde ise üç katına çıkaran teminat sağlamaktır.  Her halükarda, tüm bu detayların sigorta sözleşmesinde mutlaka bulunması gerekir ve asıl amaç hayatı garanti altına almaktır. Ölüm veya kalıcı maluliyet riski altındaki geçici politikalar, sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca primde bir değişiklik de sağlayabilir: örneğin enflasyonla ilgili olarak artabilir veya örneğin artan oranlarla ilgili olarak azalabilir. Kalan borcun azaltılması (bir ipotek veya kredi için borçlu olunan borç azaldıkça, borcu ödememe riskinden korunan sigortalı primleri de azalır).

Hayat Sigortası Hangi Hastalıkları Kapsar?

Hayat sigortası, sigorta yaptıran ile sigorta şirketi arasında yapılan ve yıllık primin ödenmesine müteakip, sigortalının maddi sıkıntı içinde olması, zamanından önce gelmesi durumunda sigortalıya nakit geri ödeme garantisi verilen bir sözleşmedir. Ölüm, ciddi hastalık  (ciddi hastalık sigortası) veya maluliyeti kapsar. İyi bir hayat sigortasının özellikleri gereği poliçe sahibi ile aile bireylerinin huzurunu ve ekonomik güvenliğini sağlamak için yapılır.

Bu sigorta türü, sizi hastalıktan önce olduğu gibi aynı şekilde kişinin yaşamını ve faaliyetini sürdürmesini engelleyen hastalıkların ortaya çıkmasından korumak için tasarlanmıştır. Hayat poliçe kapsamına giren hastalık, sözleşme ile doğal olarak belirlenir ve belirli komplikasyonlar ya da büyük hastalıkların belli kısımları dahil olmak üzere farklı durumlara hazır olmak için çeşitli çözümler sunar. Hayat sigortasından para alımı için poliçenin en sık kapsadığı hastalıklar kanser, kalp kapakçığı ameliyatı veya by-pass, kalp krizi, organ nakli, felç, böbrek yetmezliğidir.

Ayrıca bu poliçe türü için, sözleşmede her zaman yer alan ve anapara ödemesinin yapılmaması için dikkat edilmesi gereken sigortadan muafiyet hükümleri  vardır.

Hayat Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Hayat sigortası poliçesi sözleşmesi ile birçok hayat riski ve/veya kalıcı sakatlık riskini teminat altına alabilirsiniz. Sigorta şirketi, sözleşmeyi imzalamadan önce, potansiyel müşteriye, riski ve ödenecek primleri hesaplamak için yararlı olan tüm bilgilerin girilmesi gereken bir anket doldurur.

Hayat sigortası poliçesi sahibi, prim miktarını yeniden hesaplayabilmesi için meslek değişikliğini yaşam tarzı veya sağlık koşullarındaki diğer değişiklikleri derhal bildirmelidir. Açıkçası, yanlış veya eksik beyanlar tazminat hakkını etkileyebilir.

Aynı zamanda, ailenizi ipotek, yatırım veya kredi gibi önemli bir borca ​​maruz bıraktıysanız, hayat sigortası çok önemlidir, çünkü bu durumda borcu geri ödemeye yarayan tutarı elde etmek mümkündür.  Hayat sigortası nedir diye merak edenler için en kısa açıklama bir hasar durumunda sigortalı sevdiklerini korumak için hayat sigortası kullanılır. Aslında hayat poliçesi, sigortalının sevdiklerinin masraflarını belli bir süre karşılamaya yönelik nakit bir meblağı garanti etmek için şart koşulmuştur. Bir hayat sigortası poliçesinin işleyişi aslında çok basittir. Sigorta şirketi, poliçe süresi içinde bir hasar meydana gelmesi durumunda, sigortalı kişiye tazminat ödemeyi taahhüt eder.

Hayat Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Hayat sigortası fiyatları sağlık koşulları, yaşam tarzı ve poliçenin süresi gibi birçok faktöre bağlıdır. Sigorta primini etkileyen ana unsurlar bulunur. Bununla alakalı sigorta şirketi poliçe öncesi mutlaka bilgilendirme yapacaktır. Hayat sigortası ücretleri sigortalının yaşı, cinsiyeti ve sağlık durumu ile sigortacının söz konusu poliçe ile üstlendiği risk ve sigortanın zamanına göre belirlenir.

Sigortalı için vade bitiminde bir başka seçenek de, düzenlendikten x yıl sonra sona eren o vadeli poliçeyi, kalıcı olanlar gibi başka bir sigorta türüne dönüştürmektir. Bu dönüşüm durumunda uygulanacak prim, sigortalının yaşına göre belirlenecektir.

Hayat sigortası, sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine toplu bir ödeme garantisi veren bir poliçedir. Ana gelir kaynağının başarısız olması durumunda aile birimine ekonomik destek sunan bir önleme şeklidir. Hayat poliçesi, özel bir kişi ile bir sigorta şirketi arasında, sigorta teminatının etkinleştirilmesi ve tamamlanması için gerekli tüm bilgilerin belirtildiği bir sözleşmeden oluşur.

hayat-sigortası-fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

Hayat sigortası ücreti ne kadar?

  • Hayat sigortası priminin maliyeti, birikimlerinizi korumak için ödenmesi gereken temel ücreti oluşturur ve bu tür bir poliçeye abone olmak aylık ödemeleri kolaylaştırır. 
  • 18-60 yaş arası 1 yılık hayat sigortası ne kadar diye merak edenler mutlaka farklı sigorta şirketlerinin müşteri temsilcileri ile görüşerek fiyat almalıdır.
  • Sigorta şirketleri karşılaştırmalarında yapılan araştırmalara ve istatistiksel analizlere dayanarak, bir hayat sigortası fiyatları ortalama bedel vefat durumunda ve ölüm durumunda teminat sağlayan çözümde bile yaklaşık %12’dir.

Hayat sigortasından para nasıl alınır?

  • Hayat sigortası poliçesi, huzurlu bir ömrü garanti altına almak için bir tasarruf aracıdır: Tasarrufları pekiştirmek ve önceden belirlenmiş vade için bir birikim planına yatırım yapmaktan ibarettir.
  • Hayat sigortası teminat tutarı nasıl alınır sorusuna cevap olarak sigorta şirketi vefat halinde hayat sigortası yaptırarak, sigortalılara poliçenin imzalanması sırasında belirtilen sigorta teminatı olarak sağlanan bir tutarı ödemek zorundadır. 
  • Ölüm halinde ödenen toplu ödeme, sigorta şirketine primle birlikte tam olarak ödenmektedir ve bu tutar saf prim olarak da adlandırılmaktadır. Hayat sigortası hesaplama genelde sigorta şirketleri tarafından sigortalanacak kişinin bazı durumları baz alınarak yapılmaktadır.
  • Sigorta şirketinin teminat ödemesini garanti altına almak için ödenecek prim para toplamıdır. Bu tutar üzerinden sigortalının yaşı, sağlığı, iş aktivitesi gibi faktörler değerlendirilerek hesaplanan toplam prim oluşturulmakta ve daha sonra ödenecek aylık ya da yıllık taksitler halinde düzenlenebilmektedir.

Kredi hayat sigortası ne kadar?

  • Hayat sigortası ev satın almak için kredi başvurusunda da kullanılabilir.
  • Çoğu zaman, kredi hayat sigortası krediyi ödemeden önce bir hayat poliçesinin teminat olarak alınmasını talep eden bankalarda gerçekleşir. Bu durumda ipoteği iş kaybı, ölüm veya sakatlık gibi öngörülemeyen olaylardan korunmanıza izin verir.
  • Ücret ölçeği değişiklik gösterebilmektedir bunun için sigortacı tarafından hayat sigortası hesaplama yapılmalıdır.

BENZER İÇERİKLER

denizcilik ve kabotaj bayramı nedir
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Nedir?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Nedir? Türkiye’de 1 Temmuz’da kutlanan bir [...]
anız yangını nedir
Anız Yangını Nedir?
Anız yangını nedir, hasat sonrası tarlada kalan bitki artıkları yakılarak [...]
bes nedir
BES Nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES nedir), bireylerin emeklilik dönemlerinde gelir güvencesi [...]
sigorta brokeri
Sigorta Brokeri Nedir, Ne Yapar?
Sigorta brokeri, poliçe seçiminde uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunar. Sigorta Brokeri [...]
cep telefonu sigortası avantajları
Cep Telefonu Sigortası Avantajları
Cep telefonu sigortası avantajları, kullanıcılarına birçok fayda sunan önemli bir [...]
vize için sağlık sigortası
Vize İçin Sağlık Sigortası Nasıl Alabilirim?
Vize için sağlık sigortası ile seyahat sağlığınızı güvence altına alın. [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?