/
/
Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Zorunlu sağlık sigortasından farklı olarak, özel sağlık sigortasında prim tutarı, sigortalı faydaların kapsamına ve bireysel sigortalı riske (eşdeğerlik ilkesi denir) bağlıdır. Diğer bir fark ise maliyet geri ödeme ilkesidir: Buna göre özel sigortalılar doktorlardan ve diğer hizmet sunucularından faturalarını kendileri öderler ve faturaları geri ödeme için özel sağlık sigortalarına sunarlar. Zorunlu sağlık sigortasından özel sağlık sigortasına geçiş sadece zorunlu sağlık sigortasına tabi olmayan belirli kişiler için mümkündür. Serbest meslek sahipleri, memurlar ve zorunlu sigorta limitinin üzerinde gelire sahip çalışanlar gibi her meslek grubundan vatandaş özel sağlık sigortası sahibi olabilir. Ancak özel sağlık sigortasından zorunlu sağlık sigortasına geçişin de dar sınırları vardır.

Vatandaşların yüzde onundan biraz fazlasının özel sağlık sigortası var. Diğer özel sigortalarda olduğu gibi sözleşme serbestisi özel sağlık sigortalarında da geçerlidir. Başvuru sahipleri, istedikleri özel sigorta şirketine kabul için başvurabilirler. Sigorta şirketi, özellikle önceki hastalıklar veya yaş nedeniyle başvuruyu reddedebilir; gerekirse sadece prim üzerinden risk ilavesi veya mevcut hastalıklar için sağlanan menfaatlerin hariç tutulması gibi şartlara bağlı olarak sözleşme akdeder. Temel tarifedeki sigorta şartlarını yerine getiren ve kendini bu konuda sigortalayanlar için bir istisna vardır.

En İyi Özel Sağlık Sigortası Neye Göre Seçilir?

Kamu ve özel sağlık sigortaları yüzlerce tarife sunmaktadır. İş ve medeni durumun yanı sıra bireysel beklentiler de seçimi etkilemelidir. Türkiye’de insanlar seçim yapmakta özgürdür. Bu sadece siyaset için değil, aynı zamanda sağlık sigortası için de geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre, ister gönüllü ister zorunlu sigortalı olsun, 15 yaşın üzerindeki her kişi bir sağlık sigortası fonu seçebilir. Bu sadece 55 yaş üstü özel sigortalılar gibi birkaç grup insan için geçerli değildir. Seçme hakkı, sağlık sigortası fonları arasında belirli bir rekabet sağlamak ve her kişinin uygun sağlık sigortasını yaptırmasını sağlamak içindir. Ancak bu durum, farklı sağlık sigortası fonlarının bireysel tarifelerinin incelenmesini de gerekli kılmaktadır.

Özel sağlık sigortasının en büyük avantajı, kural olarak, zorunlu sağlık sigortasına kıyasla daha fazla hizmetin finanse edilmesidir. Örneğin, özel sağlık sigortası genellikle bir başhekim tarafından yapılan tedaviyi, protezleri veya zorunlu sağlık sigortası olan kişilerin kendi ceplerinden ödemek zorunda oldukları reçetesiz ilaçları karşılar. Ancak özel sağlık sigortasında primler yaşlılıkta genellikle zorunlu sağlık sigortasına göre daha yüksektir ve tarife yapısı çok daha karmaşıktır. Makalemizin devamında en iyi özel sağlık sigortası hakkında çok daha fazla şey öğreneceksiniz.

özel-sağlık-sigortası

Sağlık Sigortası Neden Gereklidir?

Sosyal Kanun’a göre, zorunlu sağlık sigortasının temel görevi “sigortalının sağlığını korumak, eski haline getirmek veya iyileştirmektir”.

Sigortalılar kendi sağlıklarından müteselsilen sorumludurlar. Sağlık sigortası fonları sigortalılara bilgi, tavsiye ve hizmet sağlayarak yardımcı olur. İhtiyaca dayalı, tam değerli tıbbi bakım sağlamalıdırlar.

Sağlık Sigortası Fiyatları

Sağlık sigortaları hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra sağlık sigortası ne kadar sorusunu cevaplandırmasak olmazdı. 2022 yılı için GSS primi aylık 150.12 ₺ olarak belirlendi. Sigortalı bir işte çalışmayıp herhangi bir güvencesi olmayan bireyler aylık 150.12 ₺ ödeyerek Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilecek. Bu ücreti ödemeye durumu olmayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına danışarak kendilerine gelir testi yapılmasını talep edebilecekler.

Gelir testi yaptıran vatandaşlar için Genel Sağlık Sigortası eğer uygun görülürse bu bireyler ve aileleri dilerlerse devlet hastanelerinde ücretsiz olarak muayene olabilecekler. Sağlık sigortası fiyatları 2022 tercih edeceğiniz sigorta türüne göre değişkenlik göstermektedir.

sağlık-sigortası-fiyatları

Özel Sağlık Sigortası Aylık Ne Kadar Ödemedir?

2022’de sübvansiyonsuz özel sağlık sigortası planındaki bir kişi için ortalama ulusal aylık sağlık sigortası maliyeti ortalama 300 Türk Lirasıdır. Özel sağlık sigortası fiyatları hakkında ortalama bir fiyat olarak bunu baz alabilirsiniz.

Sigorta primlerinin nasıl belirlendiğini merak ediyor musunuz? Kanunlar, sigorta şirketlerinin cinsiyete, mevcut sağlık durumuna veya tıbbi geçmişe dayalı olarak ayrımcılık yapmamasını sağlar. İşte sağlık sigortası primlerini belirleyen faktörler.

Yaş

Yaş çoğu özel sağlık sigortası şirketi için belirleyici bir kriterdir.

21 yaş, otuzlu, kırklı, ellili ve altmışlı yaşlarda olanlar için prim maliyetleri yukarı doğru ayarlanarak temel yaş olarak kullanılır. 53 yaş civarında, prim oranı taban oranın iki katından fazla olur.

Tütün

Tütün kullanımı,  sağlık sigortasının size aylık maliyetini etkiler. Aslında, sağlık sigortası şirketleri, sigara içenleri,   sigara kullanmayan kullanıcılara göre %50’ye kadar daha fazla ücretlendirebilir. Bazı firmalar ve sigorta şirketleri sigara içenlerden izin verilen maksimum tutarı almasına izin vermemeyi seçmiş olsa da, tütün kullanımı hala fiyatlandırmayı etkiliyor.

Özel Sağlık Sigortası Ortalama Fiyatları Ne Kadardır?


Sağlık giderlerinin oldukça yüksek olması özel sağlık sigortasına değip değmediğini merak etmemize neden olabilir. Doğrudan bakım veya özel sağlık hizmetleri için faturalandırma gibi bazı durumlarda, basit ve temel tedaviler bile beklenmedik şekilde maliyetli olabilir. Örneğin, tam bir diz protezi ameliyatı isteyen birinin ortalama 20.000 TL ödemesi gerekecektir. Bu ortalama olduğu için fiyatlar belirtilen miktardan daha yüksek olabilir. Bu nedenle sigortacılar oranları ve diğer gerçekleri hesaplarken hastane maliyetlerini de dikkate alırlar. Hastalığın durumu, yüksek özel sağlık sigortası maliyetlerini açıklayabilir. Ülkemizde özel sağlık sigortası fiyatları sigorta şirketlerine göre değişecek biçimde ortalama 3.500 TL ve 20.000 TL arasındadır.

Türkiye’de özel sağlık sigortası yaptırmak kişisel bir tercihtir. Ancak, esnek bir koruma sağlamak için seçimlerinizi daraltabileceğinizi unutmayın.

Özel sağlık sigortasının maliyetini birkaç faktör etkileyebilir ve bunlar esas olarak hastane ücretlerine, koşullarınıza ve teminat seviyelerine bağlıdır. Aşağıda maliyeti etkileyen bazı faktörleri sıralayacağız. Özel sağlık sigorta ücretleri konusunda bu detaylar belirleyici bir etkendir:

  • Yaşınız: Yaşınız, özel sağlık sigortası maliyetini etkileyen ana faktörlerden biridir. Yaşlandıkça tıbbi hizmetleri kullanma olasılığınız daha yüksek olduğundan, ödeme oranlarınız genellikle daha genç bir bireyinkinden daha yüksek olacaktır.
  • Posta kodunuz: Sigorta şirketleri, bir hastanenin yerini ve o bölgedeki ortalama tedavi maliyetlerini dikkate alır.
  • Sağlık durumunuz: Bu, sigara içme alışkanlıkları gibi yaşam tarzı faktörlerini içerir.

özel-sağlık-sigortası-fiyatları

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları 2022 Ne Kadardır?

Sağlık sigortanızın maliyetini etkileyebilecek birkaç faktör vardır, bu faktörlerin bazıları sizin kontrolünüzde olabilir ve diğerleri sizin kontrolünüzde olmayacaktır.

  • Yaş – Primler genellikle yaşla birlikte artar, bunun nedeni sigortacıların yaş artışı ve hastalık riski iddiasında bulunma riskinin daha yüksek olmasıdır. 
  • Tıbbi Geçmiş – Çok duyduğumuz bir şey, “Tıbbi geçmişim göz önüne alındığında çok pahalı olacağı için sağlık sigortasını düşünmedim”. Bazı sağlayıcıların tıbbi geçmişe dayalı olarak prim “artıracağı” doğru olsa da, hepsi bunu yapmaz.
  • Posta kodu – Bazı sağlayıcılar priminizi posta koduna göre belirler, çünkü sigortacılar bölgenizdeki hangi özel hastaneleri kullanacağınızı dikkate alacaktır. Bununla birlikte, İstanbul  gibi yüksek puan alan bir bölgede yaşıyorsanız ödeme planınızın daha yüksek olmasını bekleyebilirsiniz. 

Ülkemizde özel sağlık sigortası fiyatları sigorta şirketlerine göre değişecek biçimde ortalama 3.500 TL ve 20.000 TL arasındadır.

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Yıllık Ne Kadardır?


Özel sağlık sigortasının yıllık ortalama primi 3.500 TL ve 20.000 TL civarındadır. Bu, ayda yaklaşık 350 TL gibi bir miktara denk gelmektedir. Ancak birçok insan çok daha az ödüyor. Ödeyeceğiniz miktar, sigortacınıza, poliçenizin kapsamına, kendi koşullarınıza ve mevcut sağlık durumunuza bağlıdır.

Hasta olma olasılığınız daha düşükse ve tedavi talebinde bulunmanız gerekiyorsa, sigortacılar size daha ucuz primler sunabilir. Özel sağlık sigortasının maliyetini etkileyen faktörlerden bazılarını yukarıda sizin için sıralamıştık. Diğer bazı faktörler ise şunlardır:

  • Tıbbi geçmişiniz – Özel sağlık sigortası genellikle önceden var olan koşulları kapsamaz, ancak sahip olduğunuz herhangi bir koşul, daha fazla sorun geliştirme riski altında olduğunuzu gösterebilir. Bu, primlerinizin artmasına neden olabilir.
  • Aile geçmişiniz – Eğer aile üyeleriniz ciddi rahatsızlıklar yaşadıysa, bu sizin de yaşayabileceğiniz anlamına gelebilir ve bu da sigortayı sizin için daha pahalı hale getirebilir.
  • Yaşam tarzınız – Sigara içmek, içki içmek ve kilonuz gibi faktörlerin tümü ödediğiniz fiyatı etkileyebilir.

Özel Sağlık Sigortası Yabancılar İçin Geçerli Midir?

Türkiye, yabancılar için zorunlu sağlık sigortasına ilişkin bir yasa çıkardı. “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe giriyor. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Türkiye’de bir yıldan fazla ikamet eden yabancılar için geçerlidir. Türkiye’de ikamet eden bu yabancıların 31 Ocak 2012 tarihine kadar SGK’ya kayıt olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihini kaçıran herkes, miktarı henüz belirlenmemiş bir para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Kanun, Türkiye’de uzun süre ikamet eden yabancıları sağlık sigortası yaptırmaya ve özellikle bir ay içinde prim ödemeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de oturma iznine sahip olan ve yabancı bir sağlık sigortası şirketi ile sigortalı olmayan yabancılar etkilenir. Şu an için “başka bir ülke mevzuatına göre sigortalı olmak” ibaresinin ne anlama geldiği henüz belli değil. Güncel bilgilere göre seyahat sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası, Türk sağlık sigortası yükümlülüğünden kurtulmak için yeterli.

Eğer durumunuzun standartlar dışında olduğunu düşünüyorsanız ve Türkiye’de yaşayan bir yabancıysanız zorunlu sağlık sigortası için SGK’dan, özel sağlık sigortaları için ise sigorta şirketlerinden bilgi alabilirsiniz.

yabancı-sağlık-sigortası

Sıkça Sorulan Sorular

3 Aylık Seyahat Sağlık Sigortası Ne Kadar?

2022 yılında güncel olarak 3 aylık seyahat sağlık sigortası fiyatı ortalama 30 € olarak belirlenmiştir. Bu fiyat sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir.

Yurtdışı Seyahat Sigortası Kaç Lira

2022 yılında güncel olarak 1 yıllık yurtdışı seyahat sağlık sigortası fiyatı ortalama 100 € olarak belirlenmiştir. Bu fiyat sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir.

Yurtdışı Seyahat Sigortası Kaç Günlük Olmalı?

Seyahat sigortaları yasal olarak çoğunlukla en az seyahat yapılacak günün sayısı kadar olmalıdır. Yine de çoğu uzman ve şirket en az 1 – 1.5 haftalık daha sağlık sigortası yaptırmayı tavsiye etmektedir.

BENZER İÇERİKLER

riskli hastalıklar sigortası nedir
Riskli Hastalıklar Sigortası Nedir?
Riskli hastalıklar sigortası nedir sorusunun cevabı olarak, sağlık harcamalarınızı koruyan [...]
tamamlayıcı sağlık sigortası nedir
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir sorusunun cevabı, temel sağlık sigortanızın ötesinde [...]
Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçer mi
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Acilde Geçer Mi?
Tamamlayıcı sağlık sigortası acilde geçer mi? Acil sağlık hizmetleriniz için [...]
Sağlık sigortası kapsam dışı hastalıklar
Sağlık Sigortası Kapsam Dışı Hastalıklar
Sağlık sigortası kapsam dışı hastalıklar konusunda detaylı bilgi almak için [...]
çocuk sağlık sigortası
Çocuk Sağlık Sigortası
Çocuk sağlık sigortası, ailenizin güvencesi. Özel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır, [...]
Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken doğum sigortası fiyatları, sağlık harcamalarınızı planlamanıza yardımcı olabilir. Doğum [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?