/
/
Özel Sağlık Sigortası Avantajları ve Dezavantajları Nedir?

Özel Sağlık Sigortası Avantajları ve Dezavantajları Nedir?

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Özel Sağlık Sigortası Dezavantajları Nedir?

Özel sağlık sigortası kişinin hayatında oldukça önemli bir yer sahiptir. Önemli avantajları olan özel sağlık sigortası dezavantajları da vardır. Bu özel sağlık sigortası dezavantajları şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Yaşın İlerlemesi ile Prim Artışı Olabilmektedir

Yaş özel sağlık sigortası prim belirlemede göz önüne alınan bir kriterdir. Bu yüzden kişinin yaşı ilerledikçe risk artacağı için prim miktarı da artmaktadır. 

 • 60 Yaş Üzerine Sağlık Sigorta Bulmak Zorlaşmaktadır.

60 yaştan sonra da sağlık sigortası bulmak çok mümkün olmamaktadır. Sağlık sigortasını 60 yaşından sonra bulunsa bile oldukça pahalı bir prim ücreti teklif edilmektedir.

 • Geçmişten Gelen Hastalılar için Olan Tedavileri Kapsamaz

Sağlık sigortası geçmişten gelen rahatsızlıklar için uygulanan tedavileri karşılamamaktadır. Bazı durumları da ayrı tutabilmektedirler. Örneğin bazı ciddi hastalıkların tedavilerini kapsayabilmektedir. Ya da belli bir süre önce ortaya çıkan hastalıklarını da kapsayan teminatlar poliçeler bulmak mümkün.

 • Ameliyat ve Doğum Teminatı Durumlarında Bekleme Süreleri Olması

Sağlık sigortasının sağladığı bazı teminatlar için belli bir bekleme süresi verilmektedir. Bazı sigorta şirketleri için bu durum geçerli olmayabiliyor. Yani bazı sigorta şirketlerinde teminat altına alınarak bu durumlar için beklenmemesi sağlanabilir.

 • Teminat Kapsamının Artışı Durumunda Primler de Artar

Sigorta şirketleri genel olarak standart bir poliçe hazırlarlar. Bu standart poliçedeki teminatlara ek eklenen her madde bir ücrete tabi olmaktadır.

 • Özel Sağlık Sigortaları Daha Pahalı Olmaktadır

Özel sağlık sigortaları daha çok kişiye odaklı ve daha kaliteli hizmet odaklı teminatlar içerdiğinden daha pahalı olmaktadır.

 • Bazı Hastalıkları Kapsamayabilir.

Bazı sigorta şirketleri diyabet ve bazı kanser türlerini kapsayan poliçeler hazırlamamaktadırlar.

özel-sağlık-sigorta-dezavantajları

Özel Sağlık Sigortası Hangi Avantajları Sunar?

Özel sağlık sigortası yapılması tavsiye edilen bir sigortadır. Özel sağlık sigortasını geç olmadan yapmak önemli ve yaptıran kişiye standart teminatlar da bile oldukça fazla avantaj sağlamaktadır. Sadece özel sağlık sigortası dezavantajları odaklanmamak gereklidir. Bu avantajlar kişiye hem maddi hem de sağlık yönünden etki edebilmektedir. Özel sağlık sigortasının sağladığı avantajları şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Öncellikle sigortalı kişi özel hastanelerde teminat kapsamında tedavi ve teşhis için ekstra ücret ödemez. Bu masraflar sigorta tarafından karşılanır.
 • SGK kapsamında olmayan ilaçlar ve tedaviler sigorta kapsamında ise sigorta tarafından karşılanır.
 • Bekleme derdi olmadan tedavi almak mümkün olmaktadır.
 • Cerrah ve hastane seçimi sigortalı kişi tarafından belirlenebilir.
 • Hastanelerde sigortalı tarafından yatırılacak testler eğer SGK kapsamında değil ise bu testleri sigorta ile ödemek mümkün.
 • Çoğu sigorta şirketi yaptığı sigortalara Checkup adı verilen genel tarama testlerini de kapsamaktadır. Bu işlem hastalıkların erken tedavisi açısından çok önem az etmektedir. Checkup kan testleri, kalp testleri, röntgenler, beyin MR’ları gibi durumları kapsayabilmektedir. Sağlık sigortalarının teminatlarında bu işlemler değişse de Checkup oldukça değerli bir avantaj olmaktadır.
 • En iyi olan tedavileri alma fırsatı sunar. Kişi dileği özel hastanede en iyi doktorlardan en iyi tedaviyi alma fırsatını yakalamaktadır.

özel-sağlık-sigortası-avantajları

Özel Sağlık Sigortası Kullanım Koşulları Nelerdir?

Her şirket özel sağlık sigortası yaparken belli koşullar önem sürmekte ve teminatlar bu koşullar çerçevesinde şekillenmektedir. Teminatlarına göre belirli kapsamları olan sağlık sigortasının kişilere göre belirli olan koşulları vardır.

Her sağlık sigorta şirketi tarafından istenen genel şartları şöyle sıralanabilir:

 • Teminat kapsamı belirtilmelidir. Poliçede hangi durumlarda sigortanın devre gireceği veya hangi durumlarda devreye girilmeyeceği belirtilmiş olmalı. Bu hem sigorta şirketi hem de sigortalı kişi için güvence demektir.
 • Sağlık sigortasını geçerli olduğu durumlar kadar geçerli olduğu yerle de poliçede belirtilmiş olunmalıdır. Yani bazı sigortalar anlaşmalı yurt dışı hastanelerinde geçerliyken bazıları sadece ülke sınırları içinde geçerlidir.
 • Sağlık sigortasının geçerlilik tarihi de teminatlar dahilinde mutlaka belirtilmelidir. 
 • Sigorta şirketinin kişiye uygulayacağı özel koşullar poliçede yazılı olmalıdır.
 • Poliçede sigorta teminatlarının taraflardan biri tarafından yerine getirilmediği durumlarda diğer taraf bu durumu ihbar edebildiği poliçede yer almalıdır.
 • Sigorta yaptıran kişinin yaşı, işi, durumuna bağlı olarak belirlenen risk durumuna göre yerine getirmesi gereken yükümlülükler belirtilmelidir.
 • Sigortada  prim bedelleri, sigorta zamanaşımı süreleri gibi konularda poliçe içinde yer almalıdır.

 Özel Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yer Alan Teminat Dışı Durumlar

Aşağıda belirtilen durumlarda sigorta şirketi yaptırdığı poliçeye bu durumları eklemez.

 • Sigortalı kişinin intihara teşebbüs sonucu sahip olduğu yaralanma ve sakatlıklar teminat dışında kalmaktadır.
 • Terör ve sabotaj durumlarında ortaya çıkan biyolojik ve kimyasal sonuçların hiçbiri teminat içinde yer almaz.
 • Sigorta şirketinin kişiye göre belirlediği teminat dışı durumlar,
 • Kullanımı sonucu zarar veren eroin ve esrar gibi uyuşturucu kullanımı sonucu olan durumlar teminat dışıdır.
 • Sigortalı olan kişinin bile isteğe kendi rızası ile ağır riskli olan durumlarda olması sonucu doğan durumların hiçbiri teminat altında olmaz.
 • Savaş durumları ve isyan durumları teminat altında değildir. 

özel-sağlık-sigortası-teminatları

Neden Sağlık Sigortasına İhtiyacımız Vardır?

Sağlık sigortasına neden ihtiyaç duyulduğunu anlaşılması için yaptırılma sebeplerini listeleme yoluyla açıklamak mümkündür:

 • Özel sağlık sigortası sayesinde sigortalı kişi istediği ve güvendiği doktora tedavi olabilir.
 • Sağlık sorunlarında maddi anlamda sorun yaşamadan sadece sağlığa odaklamayı sağlar. Ayrıca sigortalı kişiye bir şey olması durumunda ailesinin maddi olarak sorun yaşamamasını  sağlamaktadır.
 • Özel sağlık sigortaları kişinin sorun yaşamadan ve en tedavileri almalarını sağlamak amacıyla özel hastanelerde tedavi imkânı sunar.
 • Beklemek gibi bir dert olmadan hemen tedavi alma imkânı sunar.
 • Eğer sigorta dahiline sigortalı tarafından eklenirse kişi yurt dışında da tedavi görebilir. Bu kişiye ülkede tedavisi olmayan tedavi ve tıbbi cihazlardan yararlanma fırsatı verir.
 • Sağlık sigortasının primlerinin belli bir kısmını vergiden düşmek mümkün,
 • Ayakta tedavileri bile kolaylıkla sigorta tarafından ödenmesini sağlamaktadır,

Özel sağlık sigortası size anında ve kaliteli bir tedavi almazı sağlamaktadır. Bu yüzden özel sağlık sigortası almak oldukça önemli ve ihtiyaç duyulan bir durum haline gelmiştir.

Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Farkları Nelerdir?

Sağlık sigorta yaptırmak önemli ve artık gerekli bir durum olduğundan insanlara artık sağlık sigortaları yapmaya hız vermişlerdir. Yapılan iki çeşit sağlık sigortası vardır bunlar tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortasıdır. Bu sağlık sigortasını şu şekilde açıklamak mümkündür:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK kapsamında sunulan daha yüksek standartlarda hizmet almasına olanak sağlar. Özel hastanelerde sigortalı kişi ve ailesinin ekstra fiyat yerilmemesini sağlar.

Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortaları kapsamlı ve kaliteli hizmet alınmasını sağlar. Alınan tedavilerin kaliteli ve istenen herhangi bir hastanede hizmet alınmasını sağlar. Verilen primler kişiye göre değişmekte ve belli kriterlere göre belirlenmektedir.

Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar

Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki farkları şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Özel sağlık sigortası, teminat altında olan durumlarda sigortalı olan kişinin masraflarının belli bir miktarını karşılamaktadır. Yani belli bir kısmı gene kişi tarafından karşılanmalıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatlara ve poliçe limitine bağlı kalarak anlaşmalı hastanelerde ek ücret ödemeden hizmet alınmasını sağlar.
 • Özel sağlık sigortası yaptırmak için kişinin SGK’lı olması gerekmemektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için kişinin SGK’lı olması koşullu vardır.
 • Özel sağlık sigortasında teminatlar genişletilebilir. Bunun sayesinde sigortalı kişi yurt dışında da tedavi görebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası böyle bir olanak sağlamaktadır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası sadece anlaşmalı olan kısıtlı hastanelerde geçerlidir. Fakat özel sağlık sigortası daha geniş bir seçenek sunmaktadır. Bunu tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajı olarak görebiliriz.

tamamlayıcı-sağlık-sigortası

En Uygun Özel Sağlık Sigortası Teklifleri

En iyi sağlık sigortası firması belirlemek kolay değildir. Bunun pek çok nedeni vardır. Örneğin değişen yaşam koşulları veya sahip oldukları pazar payları neredeyse her yıl değişmektedir. Bu yüzden herhangi bir sigorta işlemi için özellikle de sağlık sigortası gibi önemli bir sigorta da çok dikkatli davranmak gerek.

Sağlık sigortası seçerken sunduğu teminatlara fiyatlara bakmak önemlidir. Ayrıca basit bir araştırmadan çok derin bir araştırma yapmak sigorta yaptıracak kişinin yararınadır.

Pazar Payı En Yüksek Olan Üç Sağlık Sigortası Şirketi ve Müşteri Yorumları

Hazır sigorta tarafından yaptırılan sigortaların yorumlarını sizler için derledik.

 • Allianz Sigorta

Pazar payı %31,76 olan sağlık sigortası şirketi oldukça önemli bir konumdadır. Tercih edilen ve güvenilen bir firma olmasından dolayı çoğunlukla yüksek Pazar payına sahiptir.

 • Çok memnun kaldım iyi ki Allianz sigortayı seçmişim. (15- 08- 2022)
 •  Sağlık sigortamda sizde göstermiş olduğunuz samimi ilgi için teşekkür ederim. (14- 08- 2022)
 • Çok memnun kaldım tüm işlemler çok hızlı oldu çalışan arkadaşalar özveriliydi. (13- 08- 2022)
 • Acıbadem Sigorta

Pazar payı %25,10 olan sigorta firması tanınırlık ve bilinirlilik açısından diğer sigorta şirketlerinde daha öndedir. 

 • Ekim ayında sağlık sigortamı yenilemeleri için beni arayarak bilgi veren ve ilgilenen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanların emeğine sağlık. (11- 07- 2018)
 • Sağlık sigortası konusunda yardımcı olan tüm çalışanlara teşekkürler.
 • Sağlık sigortamı yenilememde yardımcı olan çalışanlara çok teşekkürler. Bir kez daha neden Acıbadem Sigortayı tercih ettiğimi bana hatıratılar. (14- 06- 2022)
 • Anadolu Sigorta 

Pazar payı %8.16’dır

 • Sağlık sigortası konusunda sundukları kampanya ve koşullar oldukça yeterli bence.
 • Sağlık sigortası yaptırırken yardımcı olan herkese teşekkürler.

 Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel sağlık sigortasının en büyük avantajı nedir?

Özel sağlık sigortası, olabilecek bir kaza veya geçirilmesi olası bir hastalık ile ilgili tedavilerin ve ilaçların tüm masraflarını karşılar. Bu tedaviler ve ilaçlar için olan destek kazanın etkisinin geçmesine veya hastalığın tedavisinin bitmesine kadar devam eder.

Kişi özel sağlık sigortası ile birlikte hastalık veya kaza durumunda tedaviden veya ilaçtan kısmak yerine en iyi tedaviyi ve en iyi çözümü seçebilmektedir.

 • Diş tedavisi özel sigorta kapsamına giriyor mu?

Diş tedavileri genellikle özel sağlık sigortası kapsamına girmemektedir. Fakat ekstra teminatlarla sigortalı tarafından poliçeye belli bir ücret ile eklenebilmektedir. Diş tedavilerini karşılayan poliçelerin teminat altına aldığı durumlar şunlardır:

 • Diş çekim hizmetleri,
 •  Doktor muayenesi,
 • Dolgu ve kanal tedavileri,
 • Diş temizliği, 
 • Röntgen çekilmesi,
 • Diş eti rahatsızlıkları.

Yukarıdaki durumlar diş tedavisi teminatlarıdır.

 • Özel sağlık sigortası neleri kapsar?

Özel sağlık sigortasının kapsadığı durumları şu şekilde listelemek mümkündür:

 • Yatarak Sağlık Sigortası Kapsamı
 • Ameliyat,
 • Oda hizmetleri,
 • Yoğun bakım,
 • Kemoterapi ve radyoterapi,
 • Diyaliz, 
 • Ambulans,
 • Yatarak alınan ilaçlar ve yatarak konulan tanılar.
 • Ayakta Sağlık Sigortası Kapsamı
 • Doktor muayenesi,
 • Ayakta ilaç ve tanı,
 • Fizik tedavi,
 • Menopoz,
 • Trafik kazası sonucu diş tedavileri,
 • Kontrol mamografi,
 • Psa,
 • Kolonoskopi.

BENZER İÇERİKLER

Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken doğum sigortası fiyatları, sağlık harcamalarınızı planlamanıza yardımcı olabilir. Doğum [...]
geçmiş hastalıkları kapsayan sağlık sigortası
Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası Mevcut Mu?
Geçmiş hastalıkları kapsayan sağlık sigortası ile sağlık geçmişinizi göz önünde [...]
İstanbul Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
İstanbul Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
“İstanbul Tamamlayıcı Sağlık Sigortası“, sağlık harcamalarınızı kapsayan önemli bir güvence [...]
Hamile Sigortası
Hamile Sigortası Neden Önemlidir?
“Hamile Sigortası“, bekleyen anneler için mali koruma sağlayan kapsamlı bir [...]
Doğum İçin Sigorta
En Uygun Doğum İçin Sigorta Hangisidir?
Doğum için sigorta: Bebeğinizin sağlık ihtiyaçları için güvende olun. En [...]
_Doğum sigortası fiyatları 2024
Doğum Sigortası Fiyatları 2024
Doğum sigortası fiyatları 2024 için en güncel bilgilere erişin. Uygun [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?