/
/
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dezavantajları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dezavantajları

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Sağlık alanında sigorta sistemi hastanın tedavi masrafını karşılayan bir sistemdir. Özel hastanelere muayene olan kişiler ekstra ücret ödemektedir. Sağlık güvencesi olan kişilerin ödediği masraf daha düşüktür. Sağlık güvencesi olmayan kişilerin özel hastanelere ödediği miktar daha fazladır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, adından da anlaşılacağı gibi tamamlayıcı özelliğe sahiptir. 

Özel hastanede muayene olan kişilerin ödediği farkı karşılayan tamamlayıcı sigorta sistemi hastayı yüksek özel hastane masrafından kurtarıyor. Özel hastanelere ödenen ek ücret ne kadar çıkarsa çıksın en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası sistemi devreye girerek hastanın mağdur olmasını engelliyor. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptıranlar Hangi Avantajlara Sahiptir?

Uzun süren tedavi süreci, özellikle özel hastanelerde masrafın artmasına neden olur. Sağlık güvencesi olduğu halde özel hastanede tedavi olan ve ek ücret ödemek zorunda olanlar için TSS güvence veriyor. Bu sağlık güvencesinden faydalanmak için sigorta güvencesi gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları olduğu gibi avantajları da vardır. Bu sigorta sisteminin avantajları şu şekildedir:

 1. Sağlık güvencesi olanların tercih ettiği en iyi tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde özel hastane muayene işlemleri ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Özel hastanelerde dalında uzman doktorlara muayene olmak isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor. 
 2. Türkiye çapında ün yapmış özel hastane ve uzman doktorlara muayene olmak isteyenler için kolaylık sağlıyor ve masrafları karşılıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar özel hastane tedavi programından faydalanıyor ve her hangi bir ek ödeme yapmıyor.
 3. Poliçeye yatarak tedavi ve 6/10 kez ayakta tedavi maddeleri eklenebilir. Sigorta şirketlerinin sunduğu avantajlar farklılık gösterebilir. Bazı sigorta şirketleri ek tedavi seçeneği sunabilir.
 4. Aile bireyleri de poliçeye dahil edilebilir (%10). Aile bireyleri de sigorta sistemine dahil edildiği zaman poliçe miktarı yüzde on kişi başı artıyor. Bu şekilde bütün aile özel hastanelerden, sigorta kapsamı dahilinde ücretsiz tedavi olabiliyor.
 5. Koronavirüs tedavi masrafı da karşılanıyor. 
 6. Doğum ve gebelik masrafları da poliçeye eklenebilir. Poliçeye eklenen her bir tedavi seçeneği prim miktarına yansıyor.
 7. Brüt ücretten yüzde 15 indirim sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası faydaları, vergiden indirim imkânı sağlıyor. Çalışanlar asgari ücretten kesilen vergiden yüzde on beş muaf tutuluyor.
 8. Üç yıl kesintisiz ödeme sonrasında sınırsız yenileme imkanı sunuyor.

Özel hastanede özel muayene ile tedavi olmak isteyenler için yardımcı olan bu sigorta sistemi, maliyetli özel hastane tedavi masrafını karşılıyor.

Tamamlayıcı-Sağlık-Sigortası-Avantajları

Özel Sağlık Sigortası Mı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Mı Daha Avantajlıdır?

SGK kapsamında yer alan tamamlayıcı özelliğe sahip olan sigorta sistemi, özel hastanede gerçekleşen muayene işlemi sonrasında faturaya yansıyan ek ücreti öder. Sigorta kapsamı dışında kalan tedavi masrafları TSS tarafından ödenmez. 

Özel hastanelerde sosyal güvenlik sistemine dahil olan kişiler bu sigorta sayesinde her hangi bir ek ücret ödemez. Özel sağlık sigorta primine göre tamamlayıcı sağlık sigorta primi daha düşüktür. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı SGK sigortasına sahip hastaları içeriyor. 

 

Özel sağlık sigortası, SGK kapsamı dışında yer alan bir sistemdir. Yurt dışında da geçerlidir ve sigorta poliçesi kapsamında ödeme yapar. Özel hastanelerde masrafın hepsini karşılamaz ve belli bir kısmını öder. Özel sağlık sigortasının kapsamı genişletilebilir ve bu durumda prim miktarı artar. Tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl kullanılır? Sigortalı hastanın öncelikle düzenli bir şekilde prim ödemesi gerekiyor. 

Tamamlayıcı sigorta sistemine SGK güvencesi olanlar faydalanır ve bu kapsamda tamamlayıcı sigorta, pahalı özel hastane tedavi masrafını karşılar. Özel nitelikli sağlık sigortası olanlar SGK güvencesine ihtiyaç duymadan sağlık sisteminden faydalanır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının dezavantajları düşünüldüğünde özel sağlık sigortasına nazaran daha hesaplıdır. Sağlık güvencesi olan kişi için TSS daha mantıklı bir seçenektir.

tamamlayıcı-sağlık-dezavantajları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dezavantajları Nelerdir?

Özel hastanelerde muayene farkını ödeyen tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları da vardır. Bu dezavantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Bu sistem SGK güvencesi dışında kalanlar için geçersizdir. Bağ-kur, emekli sandığı ve işçi sigortası gibi güvenceye sahip olan kişiler TSS’den faydalanabilir. 
 2. SGK ile ‘tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşması’ olmayan doktorlara muayene olunamaz. Doktor tercihi yaparken TSS anlaşmasının olup olmadığı sorulmalıdır. Aksi halde özel hastane fark alacaktır.
 3. Bu sağlık sigortası kapsamı dışında kalan özel hastanelerde muayene olunamaz. Aynı şekilde özel hastaneye muayene olunmadan önce TSS anlaşması olup olmadığı sorulmalıdır.
 4. Tamamlayıcı sigorta sistemine dahil olunmadan önce meydana gelen hastalıkların tedavisinde bu sigorta kullanılamaz. Bazı sigorta şirketleri poliçe ödeme tarihinden önceki hastalıkları da sigorta kapsamına alıyor. Bu durum tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları içerisinde yer alıyor. Özel hastaneye muayene olunmadan önce TSS kapsamına göre hareket edilmelidir.
 5. Özel durumlar sigorta kapsamı dışındadır. Ehliyetsiz araç kullanma ile meydana gelen kazalar, sağlık açısından zararlı spor faaliyetleri esnasında meydana gelen kazalar, psikoloji/psikiyatri kategorisindeki muayene işlemleri sigorta kapsamında değildir. Sigorta kapsamı dışında kalan tedavilerde özel hastanelere fark ödenir.
 6. Acilde veya normal poliklinikte yıllık ayakta tedavi hakkı 10 adetle sınırlıdır. Sigorta şirketleri ayakta tedavi sayısına göre teklif sunuyor.
 7. İlaç ve diş çekimi gibi masrafları karşılamaz. 

Poliçenin zamanında ödenmemesi durumunda sigorta kapsamı dışında kalınır. Poliçenin zamanında ödenmesi gerekir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Yaş Sınırı Nedir?

Bu sağlık sigortasından kadın erkek herkes faydalanabilir. SGK güvencesinin yanı sıra yaş sınırı her hastane için farklılık göstermektedir. 65 yaş üstü tamamlayıcı sağlık sigortası, özellikle yaşlılar için tercih ediliyor. Sigorta şirketleri yaş sınırını belirliyor ve bu yaş sınırına göre poliçe kesiyor. Yaş sınırı her sigorta şirketinde farklıdır.

Sigorta şirketleri 55 yaş ile 80 yaş arasında farklı yaş sınırı programına sahiptir. Yaş ilerlediğinde hastalık da artıyor ve buna bağlı olarak tedavi gideri de artıyor. Bu sebeple bazı sigorta şirketleri 55 yaşı geçmiş hastalara TSS poliçesi kesmiyor. Bu nedenle birkaç sigorta şirketi dışında genellikle yaş sınırı 55-60’tır. Tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları içerisinde yaş konusu öne çıkmaktadır. Çok yaşlılar için sigorta imkânı bulunmuyor. Prim miktarı yaş sınırı arttıkça poliçeye yansıyor. 

tamamlayıcı-sağlık-sigortası-yaş-sınırı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptıranlar Hangi Hizmetlerden Yararlanır?

Özel hastanelerde ek muayene ücretini karşılayan bu (TSS) tamamlayıcı sağlık sigortası şu masrafları karşılıyor:

 1. Özel hastanede yapılan bütün tahlilleri karşılar. Kan, idrar, gaita ve benzeri tahliller TSS tarafından karşılanıyor.
 2. Muayene ek ücreti karşılanıyor. Sigortalı hastalar için özel hastaneler ek ücret talep ediyor. TSS bu ek ücreti karşılıyor.
 3. Küçük cerrahi müdahale ve tetkikleri karşılar. Poliçe kapsamı bu kategoride genişletilebilir. 
 4. Hastanede ayakta tedavi masrafını karşılar. Ayakta tedavi sayısı poliçeye yansıyor. Teklif veren sigorta şirketleri ayakta tedavi sayısı ve tedavi programı kapsamını dikkate alıyor.
 5. Refakatçi masrafı, oda masrafı, yatak masrafı, yemek ve diyaliz masrafını karşılanıyor. 

Genellikle bu masrafları karşılayan bu sigorta sistemi ek paket seçenekleriyle çemberi biraz daha genişletebilir. Özel TSS paketlerinde ek ödeme paketleri yer alır ve bu paketlerin kapsamına uygun poliçe miktarı belirler. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dezavantajları Avantajlarından Daha Mı Fazladır?

Özel hastane konforunda tedavi olmak isteyenlere özel olan TSS, ek ödeme masraflarını karşılıyor ve sigorta güvencesi olanlar için kolaylık sunuyor. Muayene, tetkik, tahlil, refakatçi masrafları, yatak ve oda masrafları TSS kapsamındadır. Bu sigorta sisteminin SGK güvencesi olanlar için geçerli olması, SGK güvencesi olmayanlar için dezavantajdır. SGK güvencesi olanlar için ‘özel hastane masrafının karşılanması’ açısından avantaj sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları kapsamında ‘sigorta tarihinden önce oluşan hastalıklar’ sigorta dışı kalıyor. Ancak bazı sigorta şirketleri bu maddeyi kaldırarak sigorta başlangıç tarihinden önceki hastalıkları da sigorta kapsamına alıyor. TSS paket özellikleri bu bağlamda avantaj sağlıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası mr karşılar mı? Bu sigorta muayene, tahlil, emar ve ameliyat masraflarını karşılıyor. 

Bu sağlık sisteminden bağ-kur, emekli sandığı, memur ve diğer SGK sistemi içerisinde yer alan kişiler yararlanabilir. İş veren çalışanları için bu sigortayı yaptırabilir. Ancak bu sigorta bireyseldir ve ailenin diğer fertlerini kapsamaz. Ailenin diğer fertleri dahil edilmek isteniyorsa bu durumda ek prim ödenmesi gerekir. Bazı sigorta şirketleri TSS paketi oluşturarak ailenin diğer fertleri için daha ekonomik prim sistemi oluşturmaktadır. Kısacası SGK güvencesi olan için avantajlı bir sigorta sistemidir. SGK güvencesi olmayanlar kapsam dışıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları, İlaç alımı, diş çekimi, psikolojik tedavi ve sigorta tarihinden önceki hastalıklar kapsam dışıdır.

tamamlayıcı-sağlık-sigortası-neleri-kapsar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptıranların Yorumları

 

Muhammed Güngör

Sigorta güvencem vardı ancak özel hastanede muayene farkını ödemekte zorlanıyordum. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde pahalı özel hastane tedavi masrafından kurtuldum. Sigorta şirketi uygun teklifler sunuyor. Sigorta şirketinin sunduğu fiyatlar oldukça uygun. Bütçeme uygun ve ödemede kolaylık çekmiyorum.

 

Ebubekir Can

Koronavirüs salgınında özel hastanede tedavi gördüm ve bana çok pahalıya mal oldu. TSS (Tamamlayıcı sağlık sigortası) sayesinde özel hastaneye fark ödemekten kurtuldum. Üstelik sigorta şirketi uygun sigorta teklifi sunuyor. Bütçeye uygun poliçe seçenekleri sunuyor. Bu bağlamda TSS büyük kolaylık sağlıyor.  

 

Ömer Yavuz

Bağ-kur sağlık güvencesinden faydalanıyorum ancak özel hastanede muayene olmaya korkuyordum. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde özel hastanede tedavime devam edebiliyorum. Sigorta teklifleri de bütçem için gayet uygun. Sürekli doktora gitmek zorunda kalanlar için çok ekonomik bir seçenek. Özel hastanelerde görev yapan dalında uzman doktorlara muayene olmak isteyenler için TSS etkili çözüm sunuyor. 

Sıkça Sorulan Sorular

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Mantıklı mı?

Özel hastane ve dalında uzmanlaşmış bir doktor diğer tedavi seçeneklerinden daha iyidir. İyi bir doktor genellikle özel hastanelerde görev yapıyor. Sigortalıysanız ek bir poliçe ödeme işlemiyle pahalı olan özel hastane tedavi programından faydalanmak mümkündür. Özel hastane masrafı, özellikle uzun süreli tedavi görenlerde çok pahalıdır. TSS uzun süre özel hastanede tedavi görmek zorunda kalanlar için ek ödeme planı oluşturuyor.

 Özel sağlık mı tamamlayıcı mı?

Sağlık güvencesi olmayanlar için özel sağlık genel bir güvence sağlıyor. SGK güvencesi olan için tamamlayıcı sağlık sigortası daha mantıklıdır. TSS programından faydalanmak için sigorta güvencesi gerekiyor. Özel sağlık sigortası daha pahalıdır. TSS primleri daha düşüktür ve bütçeme daha uygun. Bu yönüyle oldukça avantajlı.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kan Tahlilleri Karşılar mı?

SGK güvencesi olanlar içi özel hastane farkını ödeyen TSS, kan tahlili, muayene, ameliyat, refakatçi ve oda masrafını karşılıyor. İlaç, psikiyatri ve diş çekimi gibi masraflar TSS kapsamı dışındadır.

BENZER İÇERİKLER

Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken Doğum Sigortası Fiyatları
Hamileyken doğum sigortası fiyatları, sağlık harcamalarınızı planlamanıza yardımcı olabilir. Doğum [...]
geçmiş hastalıkları kapsayan sağlık sigortası
Geçmiş Hastalıkları Kapsayan Sağlık Sigortası Mevcut Mu?
Geçmiş hastalıkları kapsayan sağlık sigortası ile sağlık geçmişinizi göz önünde [...]
İstanbul Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
İstanbul Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
“İstanbul Tamamlayıcı Sağlık Sigortası“, sağlık harcamalarınızı kapsayan önemli bir güvence [...]
Hamile Sigortası
Hamile Sigortası Neden Önemlidir?
“Hamile Sigortası“, bekleyen anneler için mali koruma sağlayan kapsamlı bir [...]
Doğum İçin Sigorta
En Uygun Doğum İçin Sigorta Hangisidir?
Doğum için sigorta: Bebeğinizin sağlık ihtiyaçları için güvende olun. En [...]
_Doğum sigortası fiyatları 2024
Doğum Sigortası Fiyatları 2024
Doğum sigortası fiyatları 2024 için en güncel bilgilere erişin. Uygun [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?