/
/
Sigorta Şirketleri

Sigorta Şirketleri

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Sigorta işlemleri, hayatınızda sahip olduğunuz canınız başta olmak üzere bütün mal varlığınızı, gayrimenkullerinizi veya girişimlerinizi koruyabilmek için sizlere sunulan teminatlardır. Bu teminatların belirli bir ücret karşılığında kimi zaman ömür boyu kimi zaman belirli dönemleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için de temel hizmetler sigorta şirketleri tarafından verilir.

Sigorta şirketi hayatınızdaki herhangi bir unsurun güvence altına alınabilmesi için ve bu güvence kapsamında karşılaşabileceği riskler sonrasında oluşabilecek hasarları gidermek veya maddi anlamda karşılamak için uygulanacak sigorta işlemlerini yöneten, işleten ve satan şirkettir. Yani hayat sigortası veya sağlık ile ilgili bir sigorta gerçekleştirmek için mutlak olarak sigorta şirketleri üzerinde işlem yapma gerekliliği bulunmaktadır.

Sigorta Şirketleri Nedir?

Tüm dünyada yaygın ve aynı kapsama sahip olacak şekilde hizmet vermekte olan sigorta şirketleri yaptırmak istediğiniz sigortanın çeşidi fark etmeksizin yönetim, işletme ve satış işlemlerini gerçekleştiren şirketlerdir. Bu şirketlerde bağımlı veya bağımsız şekilde çalışan sigortacılık mesleği ile ilgilenen kişiler de ihtiyaç duyduğunuz sigorta işlemlerini yapabilecek kişidir.

Hayat döngüsü içerisinde bir insana ait olan canı, malı ve tüm varlıkları ya da girişimleri her zaman risk altında yer almaktadır. Nereden geleceği belirsiz yani belirsizlik altındaki bu tehditler nedeniyle yapılan sigorta işlemleri çok büyük bir fayda sağlar. Eğer beklenmeyen bir riskin gerçekleşmesi durumunda bir zarar ile karşılaşılırsa, maddi açıdan gelecek vadede yapılacakların belirlenmesi de sigorta ile sağlanır. Özellikle geleceğin planlamasını sağladığı için de bir sigorta şirketi vasıtasıyla alınan hizmetler girişimciliği, yatırımcılığı ve insanın sisteme güvenini her zaman destekler.

sigorta-şirketi

Sigorta Şirketleri Ne İş Yapar?

Sigorta sistemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler temel olarak birbirleriyle benzer riskleri sahip olan veya maruz kalan sigortalı kişilerin maddi güçlerini bir noktada birleştirmesini sağlar. Yani örnek olarak bir yangın sigortası yaptırmış olan milyonlarca kişinin yaptırdığı bu sigortalar sonucu ödedikleri primler bir havuz içerisinde birikir. Ancak yıl içerisinde bütün sigortaların %10 gibi bir kısmı yangın riskiyle karşılaştığında bu havuz içerisinde birikmiş paradan zarar ile karşılaşılan kişilerin destek alması mümkün olur.

Anlatılan bu sistem içerisinde sigorta şirketleri aracılık ve hizmete dayalı yapılarıyla riske maruz kalan veya kalabilecek kişilerin bir araya gelmesini sağlarlar. Bu kişiler aynı sigorta şirketi üzerinde birbirini bulduğunda ve aynı şirket havuzunda primlerini biriktirdiğinde, bu havuz gerçekleşebilecek zararların giderilmesinde büyük bir organizasyon sağlamaktadır.

Bilindiği üzere sigorta firmaları gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında başvurulan sigortanın türüne göre sigortalılardan belirli bir miktar talep ederler. Örnek olarak kişi bir ev sigortası yaptırmak istediğinde evinin değeri yüzbinlerce ya da milyonlarca TL ile ölçülecek dahi olsa, sigorta primleri çok daha düşük bir rakam ile ödenir. İşte bu noktada sigorta firmaları riske maruz kalan veya kalabilecek kişileri bir araya getirdiği için bu kişiler aynı sisteme aynı amaç ile prim ödemeleri yapar.

Riske maruz veya kalabilecek kişilerin bir araya gelerek aynı sigorta şirketi üzerinde gerçekleştirmiş oldukları aynı sigorta çeşidinde bir araya gelen kişi sayısı arttığı için kişi başına düşen maliyet de bu kadar düşük olmaktadır. İşte bu noktada sigorta şirketi ne iş yapar sorusu için bir araya getirilen kişilerin düşük maddiyatlar ile bir sisteme dahil olmasını ve karşılanabilecek zarar maliyetlerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak görevine sahiptir, denilebilir.

Sigorta işlemleri ile birlikte güvence altına alınan mal, can veya girişimler karşılaşılabilecek risklere karşı olasılık hesaplarıyla güvence altına alınır. İşte bu noktada sigortacılıkta olasılık hesapları yapılırken, büyük adetler veya büyük sayılar kanunu olarak adlandırılan kanundan yararlanılır. Bu çerçevede de aynı riske mevzubahis olan kişi sayısı arttıkça gerçekleşen hasar veya gerçekleşecek hasar risk oluşturma olasılığı da gayet yakın bir noktada bulunacaktır.

sigorta-firması-ne-yapar

Sigorta Şirketleri Ve Sigorta Acenteleri Arasındaki Farklar

Günümüzde sigorta işlemlerini gerçekleştirmek için birçok kişi şirket ile sigorta acentesi arasındaki farkları net olarak bilmemektedir. Sigorta işlemleri gerçekleştirilirken, bir şirket organizasyonu arasında bulunan sigortalılar hasarlarının gelecekte karşılanabilmesi için prim olarak adlandırılan ödemeyi gerçekleştirir. Bu noktada prim tutarı içerisinde sadece bu hasar için yapılacak ödemeler değil sigorta şirketi için işletme masrafları talep edilen kar, devlet tarafından talep edilen vergiler ve acente komisyonu gibi kısımlar da bulunmaktadır.

Herhangi bir şey için sigorta yapılması talep ediliyorsa, bu sigortada önceden bilinen olaylar kabul edilemez bir yapıya sahiptir. Yani tahmin edilemeyecek ve maddi zarar ortaya çıkabilecek olaylara yani risklere karşı sigorta yapılır. Sigortayla temin edilen güvencenin sağlanabilmesi için öncelikle sigortalı kişi ile sigorta şirketleri arasında bir sözleşme imzalanması gerekir. İmzalanan bu sözleşme sonrasında poliçe sayesinde sözleşme koşullarını ifade eden ve ispatlayan bir belge elde edilir. Poliçe üzerinde de sigorta şirketi ile alakalı iletişim bilgileri, sigortalının bilgileri, risk primi, sigorta süresi ve sigorta koşulları gibi bilgiler bulunur.

İşte bu noktada sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için ürün satışları doğrudan sigorta şirketleri tarafından yapılabilir. Ancak birçok müşteri bu işlemleri sigorta aracıları üzerinden de yaptırmaktadır. Sigorta aracıları belirli bir şirket bünyesinde bağımlı bir şekilde çalışan sigorta acentesi olarak ifade edilebilir. Bazen de bir şirketten tamamen bağımsız şekilde çalışan sigorta brokerleri yer almaktadır. 

Sigorta acentesi kapsamlı şirketler namına veya hesabına aracılık gerçekleştiren ve sigorta sektörünü bir meslek haline getiren, sözleşmelerin başından sonuna kadar her işlemi gerçekleştiren ve hatta tazminat ödemesinde aracılık gerçekleştiren kişi veya kişilerdir. Bahsedilen bu bünye içerisinde sigortacı olarak yer alan ve müşterisine destek sağlayarak sigortalıyı koruma yükümlülüğüne sahip olan mekanizmadır. En genel kapsamda sigorta acentesi şirket adına çalışırken, şirket ise sigortalı için çalışmalarını devam ettirir.

Sigorta broker olarak görev verilen kişi veya firmalar ise sigortalının namına sigorta piyasasını araştıran ve farklı sigorta şirketleri ve türleri açısından sigortalıya en uygun seçimi sunmaya çalışan satıcılardır. Acenteler ve şirketler kendilerine ait veya temsil ettikleri şirketlerin ürünlerini müşterilere satmak için uğraş verirler. Buna karşılık broker sigortalı için hareket eder ve bağımsız bir kuruluş yapısına sahiptir. 

Acenteler bağlı oldukları sigorta firmaları bünyesinde şirketler ile yaptıkları sözleşmeler dahilinde hizmet verirler. Bir şirkete bağlı oldukları zaman bu şirketin ürün tanıtımını ve satışını gerçekleştirirler. Sigortalı için şirket vasıtasıyla istenilen sigorta türünde güvence sağlanırken bu noktada da

Ayrıca acenteler, sigorta firmaları bünyesinde verdikleri hizmetlerde hırsızlık, kaza, havacılık, yolculuk/seyahat gibi birçok farklı noktada da yaşanabilecek risklere karşı sigorta teminatları sağlamak için hizmet verirler. Acenteler bağlı oldukları şirketlerin haklarını savunacak şekilde bu şirketler tarafından kendilerine verilmiş yetkileri ve verecekleri hizmetleri internet sayfalarında net bir şekilde ilan ederler.

sigorta-hizmetleri

Sigorta Şirketleri Hasar Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Sigortalının yaptırmış olduğu sigorta kapsamında beklenmedik bir şekilde karşılaşılan risk ile birlikte bir hasar ortaya çıktığında belirli aşamalar yer alır. Bu aşamalar çerçevesinde örneğin, araç sigortası göz önünde bulundurularak ilerlemenin nasıl sağlanacağı takip edilebilir. Örneğin, bu araç sigortası dahilinde araç sahibi sigortalatmış olduğu araç ile birlikte bir kaza ile karşılaşırsa, öncelikle sigorta şirketine hasar ihbarı yapmalı yani bildirimde bulunmalıdır. Çünkü sigorta şirketi durumdan haberdar olduktan sonra bağımsız bir şekilde bu hasarın incelenmesi için ekspertiz görevlendirmesi gerçekleştirir.

Sigorta şirketleri görevlendirdikleri ekspertiz vasıtasıyla incelemelerini tamamladıktan sonra eksper tarafından hazırlanan raporu incelerler. Raporun incelenmesi ardından da sigorta teminatı kapsamındaki zararın tazminini sağlayarak, sigortalıya tazminat ödemesi sağlarlar. Bu sistem yapılan sigortanın türüne göre benzer bir şekilde işlese de inceleme ve dosyanın tamamlanma süresi farklılıklar gösterebilir.

Değişen sigortalar arasında örneğin can yani hayat sigortalarında ve bedeni hasarlar ile karşılaşıldığında, tazminat ödemesi yapılabilmesi için aktüer denilen uzmanlar aktüerya hesapları gerçekleştirir. Karşılaşılan olayda üçüncü bir şahsın kusuru bulunuyorsa, sigortalı bu şahıstan tazminat talep edebilir. Bu durumda örneğin ev sigortası için üçüncü bir şahıs nedeniyle ortaya çıkan zararda sigortalı tazminat hakkına sahip olurken, bu hak halefiyet ilkesi gereği ödenen hasar oranında şirkete geçer. Şirket kullandığı bu hak ile birlikte kusurlu taraftan tazminatı talep ederek, yine sigortalıya gereken miktarda ödemeyi gerçekleştirebilir.

Bu noktada ödeme süresi, şirketin ne kadar disiplinli ve hızlı bir çalışma yapısına sahip olduğuna ve hatta iş yükünün ne kadar fazla olduğuna göre değişebilir. Aslında temel olarak da şirketin ne kadar nitelikli bir yapıya sahip olduğu bu sürecin ne kadar güvenilir ve sorunsuz bir şekilde atlatıldığına bağlı olarak belirlenebilir.

sigorta-türleri

Sigorta Şirketlerinden Teklif Alma Süreci Nasıl İşler?

Değişen sigorta çeşitleri ile birlikte istediğiniz sigortanın türünü belirledikten sonra Türkiye’deki sigorta şirketleri size vereceği hizmetlerde teklif usulü ile avantajlarını rahatlıkla sunabilirler. Örneğin, seyahat sigortasından bahsedildiğinde, ister yurt içinde ister uluslararası yolculuklarda bazen zorunlu olarak talep edilen bu ürünün önemli sigorta avantajları yer almaktadır. Bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilmek ve yapacağınız ödemeyi en doğru şekilde belirleyebilmek için teklif almanız gerekebilir.

Türkiye’deki sigorta şirketleri teklif sürecinde genellikle internet sayfaları üzerinde de size pratik bir teklif süreci sunmaktadır. Örneğin, sağlık sigortası yaptırmak istiyorsanız, öncelikle normal veya tamamlayıcı sigorta seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonra pratik bir şekilde web sayfaları üzerinde teklif bölümüne girerek adınız, soyadınız, kimlik numaranız, iletişim adresiniz, mesleğiniz ve doğum tarihiniz gibi bilgileri girdiğinizde en hızlı şekilde sigorta teklifi almanız mümkün olmaktadır.

Genellikle bu bilgileri girdikten sonra telefonla aranarak, mesaj vasıtasıyla veya e-mail yöntemi üzerinden Türkiye’deki sigorta şirketleri size istediğiniz bilgilendirmeyi çok hızlı bir şekilde sağlamaktadır. Bu sayede almış olduğunuz teklifi değerlendirerek, istediğiniz sigorta türünde uygun fiyatlı bir şekilde doğru sigortayı gerçekleştirebilirsiniz.

Sigorta Şirketleri Hangi Sigortaları Sunar?

Üst paragraflarda bahsedildiği şekilde sigorta, oluşabilecek risklere karşı canınızı, malınızı ve girişimlerinizi korumak için yapılır. Bu açıdan da Türkiye’deki sigorta şirketleri birçok farklı sigorta çeşidiyle size hizmet verebilecek bir yapıya sahiptir. Temel olarak Türkiye’de talep edebileceğiniz sigorta çeşitlerine bakılırsa;

 • Sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası
 • Ev/konut sigortası
 • DASK – Zorunlu Deprem Sigortası
 • Araç sigortası ve kasko sigortası
 • Ticari araç veya kamyon sigortası
 • İş yeri işletme sigortası
 • Zorunlu trafik sigortası
 • Özel sağlık sigortası
 • Yangın ve afet sigortası
 •  Hayat sigortası
 • Seyahat sigortası
 • Tarım sigortası
 • İşsizlik sigortası
 • İsteğe bağlı sigorta
 • Telefon sigortası
 • Sahip olunan herhangi bir varlık için yapılabilecek sigortalar gibi birçok çeşit yer almaktadır.

sigorta-şirketlerinin-sunduğu-sigortalar

Sigorta Şirketlerinde Fiyatlandırma Türleri Kaça Ayrılır?

Ülkemizde sigorta şirketleri tarafından sunulan hizmetler sigorta türleri kapsamında belirli bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümlerden ilki olarak bireysel sigortalar ele alınırsa; kişisel sigortalar, araç sigortaları ve konut sigortaları bu grup içerisinde görülebilir. Örneğin, bu hizmetleri verebilecek şekilde araç sigortası şirketleri size bireysel aracınız için hizmet verebilecek bir yapıya sahiptir. 

Öte yandan sigorta şirketleri fiyatları kurumsal sigorta çeşitlerine göre de farklı bir yapıya sahiptir. Kurumsal sigorta çeşitleri arasında da örnek olarak ortak alan sigortası, inşaat sigortası, elektronik cihaz sigortası, yat sigortası, sınai ve ticari yangın sigortası, makine kırılması sigortası ya da otel/tatil köyü paket sigortası gibi birçok örnek yer alır. 

Sigorta çeşitleri bireysel ve kurumsal olarak temel iki ayrıma sahip olurken, sadece bireysel sigortalar içerisinde dahi sigorta şirketleri fiyatları sigortanın teminatına ve kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Yani örnek olarak ferdi kaza sigortası ile karşılaşabileceğiniz tüm sağlık sorunlarına karşı yaptırabileceğiniz tamamlayıcı sağlık sigortası değişen fiyatlar ile sunulacaktır.

Sigorta Şirketlerinden Alınan Sigorta Avantajları Nelerdir?

Sigorta şirketleri Türkiye’de çok geniş bir sektör oluştururken, birçok şirket onlarca farklı sigorta çeşidi ile de hizmet vermektedir. Şirketler üzerinden alınan sigortalarda en iyi fiyat garantisi ile hızlı bir şekilde poliçenin tamamlanması imkanı yer alır. Özellikle şirketler üzerinden teklif vasıtasıyla istediğiniz sigortaya daha güvenilir bir şekilde ulaşırken, ödeme koşullarında da pratik bir yapı elde edilebilir. 

Sigorta şirketleri yaptırdığınız sigortalı çeşidine bağlı olarak yasalar çerçevesinde size belirli teminatlar sağlar. Buna bağlı olarak da koşulların gerektirdiği ölçüde prim hesaplamaları gerçekleştirilir. Şirketler üzerinden aldığınız hizmetlerde her zaman kontrol edebileceğiniz güvenilir poliçeler elde edilirken, 7/24 destek alabileceğiniz bir platform yapısı da elde edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaç Tane Sigorta Şirketi Var?

Günümüzde Türkiye Sigorta Birliği istatistiklerinde paylaşılmış olarak, Türkiye’deki sigorta şirketleri güncel bir şekilde 

 • Hayat dışı şirketler 45 adet
 • Hayat ve emeklilik şirketleri 20 adet 
 • Reasürans şirketleri 5 adet olmak üzere 70 adet şirkettir.

Sigorta Şirketleri Nereye Bağlı?

Ülkemizde 10 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine bağlanmıştır. Bu çerçevede sigortacılık ve sigorta şirketleri Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolünde faaliyet vermekte ve denetlenmektedir.

4A Sigorta Ne Demek?

4A sigorta, sosyal güvenceler kapsamındaki sigorta çeşitlerinden biri olarak eski sistem içerisindeki SSK yöntemidir. Yani bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin ve işçilerin bağlı olduğu sigorta koludur. 4A sistemde çalışanların prim ödemeleri yapıldığı sürece sosyal güvence kapsamında sağlık hizmetleri, izin, emeklilik ve tazminat hakları bulunmaktadır. 

BENZER İÇERİKLER

Araç Kaza Tutanağı Nedir
Araç Kaza Tutanağı Nedir?
Araç Kaza Tutanağı Nedir? sorusunu cevaplayan, trafik kazalarında bilgi toplamak [...]
bina tamamlama sigortası nedir
Bina Tamamlama Sigortası Nedir?
Bina tamamlama sigortası nedir, inşaat sırasında oluşabilecek hasarlara karşı koruma [...]
Kapı vizesi
Kapı Vizesi Nedir?
Kapı vizesi ile ilgili en doğru bilgileri alın! Kapı vizesi [...]
çölyak nedir
Çölyak Nedir?
Çölyak nedir sorusu, gluten intoleransını ifade eden, bağırsaklarda tahrişe yol [...]
Taşıt Ruhsat Numarası Nerede Yazıyor
Taşıt Ruhsat Numarası Nerede Yazıyor?
Taşıt ruhsat numarası nerede yazıyor? sorusuna cevap vermek için aracınızın ruhsatında [...]
Elektrikli Araç Bakımı
Elektrikli Araç Bakımı
Elektrikli araç bakımı, bir dizi farklı bileşeni içerir ve her [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?