/
/
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

Hemen Teklif Al!

İhtiyacınız Olan Pek Çok Üründen Hemen Ücretsiz Teklif Al

Sağlık, insan hayatının en önemli faktörleri arasında yer almaktadır. Özellikle 2020 yılıyla birlikte hayatımıza girmiş olan Corona Virüs salgınıyla birlikte insan sağlığının önemi bir kez daha anlaşılmış durumda. Sağlık problemlerinin kişinin hayatının her safhasında meydana gelebileceği baz alınmalı ve buna uygun şekilde tedbirler önceden alınmalıdır. Önceden alınan tedbirlerle meydana gelebilecek acil sağlık hizmetlerinden faydalanmak kolaylaşabilmektedir. Bu bağlamda sağlık poliçeleri çalışanların ya da bireylerin acil durumlarda ya da hastalık durumlarında faydalanabilecekleri ve içinde bulundukları durumu daha kolay atlatabilmelerini sağlar. Bu poliçeler arasında en bilinenleri ve en fazla kolaylık sağlayanlardan bir tanesi tamamlayıcı sağlık sigortası olarak bilinmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları için okumaya devam edin. 

Peki tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, neleri kapsar ? Bu sigorta çeşidinde SGK’ya bağlı olarak sigorta sahibi olan kişilerin, SGK’ya bağlı ve anlaşmalı olarak hizmet sağlamakta olan sağlık kuruluşlarından herhangi bir ücret ödemeksizin faydalanması sağlanır. Tahlil, tedavi ve muayene gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmeleri mümkündür. Devlet destekli poliçe türleri arasında bulunmaktadır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları ise birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları 2022 yılı için 1300 TL ile 13.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Teminatlı ya da teminatsız türlere göre fiyatlarda değişiklik meydana gelebilmektedir. Bireylerin sağlık sigortası fiyatları hakkında daha net bilgilere ulaşabilmeleri için sigorta firmalarından teklif almaları gerekmektedir. 

sağlık-sigortası-fiyatları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları

Pek çok kişi sağlık sigortası çeşitlerinden yararlanmaktadır. Her sigorta çeşidinin kendi içinde bireylere sunduğu avantajlar bulunmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yararlanan kişilere avantaj sunan poliçe tiplerinden bir tanesidir. Peki tamamlayıcı sağlık sigortası bireylere ne gibi tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları sağlamaktadır. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Bu poliçe çeşidinde SGK kapsamına girmeyen çeşitli sağlık hizmetlerinden faydalanmanız mümkündür. 
 • Acil durumlarda ya da önemli sağlık problemlerinizde özel hastane ya da sağlık kuruluşlarından faydalanmak istediğinizde ücret ödemenize gerek kalmamaktadır. 
 • Bunun yanı sıra, özel sağlık sigortası yaptıracak durumu olmayan bireyler için daha uygun fiyatlarla daha üst düzey kalitede sağlık hizmeti alma şansı yaratır. 
 • Sigorta ödemesini yapan kişi işveren konumunda ise gelir vergisi indiriminden faydalanarak poliçe işlemlerini gerçekleştirebilir. 
 • SGK ile anlaşmalı olan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından ücretsiz ya da daha düşük ücretli hizmet alabilirsiniz. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlandırma bazında incelendiğinde sigortadan yararlanan bireylere büyük oranda avantaj sağlar. Bilhassa büyük harcama gerektiren sağlık hizmetlerinde bireylerin düşük ücret ya da hiç ücret ödemeden hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu açıdan incelendiğinde yalnızca SGK kapsamında bulunan bireylerin özellikle acil durumlarda özel kurum ve kuruluşlardan daha kolay faydalanabilmesi amaçlanmıştır. Özel sağlık kurumlarının sunmakta olduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişiler için oldukça avantajlı bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Dezavantajları

Her sigorta türünde olduğu gibi bu sigorta türünün de çeşitli dezavantajları bulunmaktadır. Peki tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları nelerdir? Tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Bu sigorta türünün en büyük dezavantajlarından bir tanesi SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanlarından faydalanmanın mümkün olmamasıdır. 
 • Bunun yanı sıra SGK ile anlaşması bulunmayan doktorların muayenelerinde ücretsiz muayene olmak mümkün değildir. 
 • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının SGK ile anlaşması bulunması yeterli gelmez. Bunun yanı sıra bu kurum ve kuruluşların sigorta işlemlerini gerçekleştiren sigorta şirketlerinin de SGK ile anlaşması bulunması gerekmektedir. 
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunmadan önce mevcut olan hastalıklar ya da teşhisler nedeniyle gerçekleştirilen tedaviler kapsam dahiline alınmaz. 
 • Poliçe kapsamında bulunan çeşitli özel durumlar bu sigorta çeşidini karşılamamaktadır. Örnek verilecek olursa psikoloji ya da psikiyatrik alanlardaki hastalıkların tedavileri, ehliyetsiz araç kullanımı sonucu meydana gelen yararlanmaların tedavileri ve çeşitli tehlikeli sporlar sonucunda meydana gelen kazaların tedavi masrafları bu sigorta kapsamına girmemektedir. 
 • Bunlara ek olarak ayakta tedavi limiti bir yıllık süreç için 10 defa ile sınırlandırılmaktadır. 

Bu ve benzeri durumlar tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları kapsamına girmektedir. Mevcut olan bu dezavantajların ana nedenlerinden bir tanesi ise tamamlayıcı sağlık sigortası dahilinde sunulan hizmetlerin Özel Sağlık Sigortası dahilinde sunulan hizmetlere oranla daha düşük maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır. 

tamamlayıcı-sağlık-sigortası-avantaj-ve-dezavantaj

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı ve Teminatları

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı bireylerin ihtiyaç duymakta oldukları genel sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bunlar; tahlil, tetkik, doktor muayenesi gibi işlemleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra sigorta poliçesinin kapsamakta olduğu çeşitli teminatlar da bulunmaktadır. Bu teminat çeşitleri sigorta poliçesini yapacak olan şirketin sunduğu ek teminatlara göre farklılık göstermektedir. Ancak temel anlamda ele alındığında tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı ve teminatları şu şekilde açıklanabilir:

 • Ayakta Tedavi Teminatı: Ayakta tedavi teminatı tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı içeriğinde bulunan teminat türlerindendir. Genel olarak tedavi hizmetleri 24 saat veya daha kısa süreli olan tedavi hizmetlerini kapsar. Bunlara örnek olarak röntgen, MR, laboratuvar tetkikleri, tomografi, fizik tedavi ve bunun yanı sıra ayakta yapılacak olan tüm tedavi ve muayene hizmetleri verilebilir. Ayakta tedavi teminatı hakkında ek olarak verilmesi gereken bir diğer bilgi ise, ayakta tedavi teminatının tek başına poliçeye dahil edilemeyeceğidir. Yatarak tedavi teminatına ek olarak poliçe kapsamında bireylere sunulmaktadır. Diğer bir yandan bu teminat türünde günlük olarak herhangi bir sınırlama belirlenmemiştir. Yalnızca yıllık olarak 8-10 arası limit bulunmaktadır. Bu limitin üstüne çıkan işlemlerde ek ödeme gerekebilir. 
 • Yatarak Tedavi Teminatı: Bu teminat türü tedavi ve sağlık hizmetlerinin 24 saat veya daha fazla durumlarda sürdüğü durumları kapsar. Bilhassa hastaneye yatış gerektiren tedavi ve sağlık hizmetleri bu teminat türünün kapsamına girmektedir. Bu teminat türü dahilinde sunulan hizmetlere örnek verilecek olursa kemoterapi, ameliyat ücretleri, diyaliz, radyoterapi, ameliyat öncesi ve sonrası durumlardaki tedavi ve işlem masrafları, refakatçi giderleri örnek olarak gösterilebilir. Bu teminat türü poliçeye tek başına dahil edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, yukarıda da belirtildiği gibi ayakta tedavi teminatı da bu teminat türüne ek olarak poliçeye dahil edilebilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ek Teminatlar Nelerdir?

Bu teminat türlerine ek olarak doğum sigortası gibi ek teminat türleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ve bireyler tarafından en fazla rağbet gösterileni doğum sigortası olarak bilinmektedir. Doğum sigortası hamilelik öncesi ve hamilelik sonrasında ihtiyaç duyulan tedavi ve hizmetlerini kapsamaktadır. Mevcut sigorta poliçelerine dahil edilebilen teminat türleri arasında bulunmaktadır. Doğum sigortası teminatının içeriği şu şekilde sıralanabilir:

 • Hamilelik süresi boyunca anne ve bebek sağlığı için gerekli olan kontroller bu teminat kapsamı içindedir. 
 • Hamilelik sonrası anne ve bebek sağlığı için gerekli hizmetler bu teminatın kapsamında bulunmaktadır. 
 • Doğum sürecinde oluşan masraflar bu teminat kapsamı içinde bulunmaktadır. 
 • Bütün bunların yanı sıra doğum sonrası bebeğin yakalanabileceği hastalıkların tedavileri ya da sarılık testleri gibi testler ile kuvöz kullanımı gibi hizmetler bu teminat kapsamında bireylere sunulmaktadır. 

Ekstra teminat eklemelerinde tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlandırma aralığı değişiklik gösterebilmektedir. 

tamamlayıcı-sağlık-sigorta-kapsamı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri poliçe çeşitlerinden yararlanacağınız şirkete göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel itibariyle incelendiğinde ücretler 1300 TL ile 13.000 TL aralığında değişiklik göstermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyat bilgisi için sigorta şirketlerinin internet siteleri üzerinden sizlere sundukları hesaplama ekranlarından faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra telefon üzerinden de iletişime geçerek daha net bilgi almanız mümkün. Tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri ödeme esnasında çeşitli indirimlerle daha uygun fiyatlara gelebilmektedir. Bazı şirketlerin sunmakta olduğu indirimler şu şekilde açıklanabilir:

 • Peşin ödeme indirimi pek çok firma tarafından bireylere sunulan indirim seçenekleri arasında yer almaktadır. Uygulanan indirim oranları şirket bazından değişiklik göstermektedir. 
 • Aile indirimi tüm aile fertlerinin sigorta poliçesinden yararlanabilmesi amacıyla uygulanan indirimlerdir. 
 • Pek çok sigorta şirketinin dönemsel olarak uyguladığı indirim çeşitleri mümkündür. Şirketlerin kampanyalarını takip ederek daha uygun fiyatlarla poliçelerden yararlanmanız mümkün. 

Bahsettiğimiz indirim ve kampanyalar tamamlayıcı sağlık sigortası ücretleri açısından kolaylık sağlamaktadır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

Pek çok sigorta şirketi müşterileri için çeşitli fiyat teklifleri oluşturmakta. Bu tekliflere şirketlerin internet siteleri aracılığıyla ulaşmanız mümkün. Bu teklifler ise yaşadığınız şehre, mesleğinize ve yaşınıza bağlı şekilde değişiklik gösterebilmekte. Bütün bunların yanı sıra şirketler ile doğrudan iletişime geçerek de teklif alma fırsatınız bulunmakta. Tamamlayıcı sağlık sigortası teklif al seçeneklerinden yararlanarak ister internet üzerinden isterseniz de doğrudan şirketle görüşme gerçekleştirerek uygun teklifler almanız mümkün. Ancak özellikle internet üzerinden teklif alırken dikkat etmeniz gereken birkaç unsur bulunuyor. İnternet üzerinden verilen teklifler ön bilgilendirme amaçlı yapılmakta olup yüz yüze görüşmelerde bu teklif fiyatlarında artış ya da azalış meydana gelebilmektedir. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadardır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bireylerin en fazla araştırdıkları konuların başında fiyatlandırmalar gelmekte. Pek çok kişi poliçelerin fiyatlandırmalarının neye göre hesaplandığını merak etmekte. Poliçelerin ücretlendirmeleri gerçekleştirilirken poliçeye dahil edilecek olan teminatlar etkili olmakta. Örnek verecek olursa ayakta tedavi teminatı ücretleri yatarak tedavi teminatı ücretlerine göre daha düşük fiyatlandırmalara sahip. Bunun yanı sıra çeşitli indirimler de fiyatlandırma konusunda etkili unsurlar arasında yer almakta. Diğer bir yandan tüm aile fertleri için yapılan poliçelerde de indirim uygulanması söz konusu. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlar hakkında daha net bilgiye ulaşabilmek için firmalarla görüşülerek bilgi alınması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tamamlayıcı sağlık sigortası en iyisi hangisi?

En iyi tamamlayıcı sağlık sigortası aynı zamanda üç farklı teminat türünü de içeriğinde bulunduran poliçe çeşididir. Bireylere ayakta tedavi teminatı, yatara tedavi teminatı ve doğum sigortası gibi hizmetlerin tamamını tek bir poliçe paketi içeriğinde sunmaktadır. Böylelikle özellikle hastaneye yatış gerektiren acil durumlar ya da doğum gibi durumlarda bireylerin yüksek ücretler ödemeden kaliteli sağlık hizmetleri alması amaçlanmaktadır.

Sağlık sigortası yıllık ne kadar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları 2022 yılı için değişiklik göstermektedir. Her yıl belirli fiyat aralıklarıyla ücretlendirmeler belirlenmektedir. 2022 yılı için belirlenen fiyat aralığı ise 1300-13000 TL arasındadır. Bu fiyatlandırmalar poliçenin içeriğinde bulunan teminat çeşitlerine, bireylerin yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Yıllık ücretler için firmalarla iletişime geçilerek daha net bilgiler elde edilebilir. 

En uygun tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı poliçenin yıllık ücretlerine doğrudan etki göstermektedir. Poliçeler için yüksek miktarda bütçe ayırmak istemeyen bireyler daha uygun fiyatlara sahip poliçe çeşitlerine yönelmektedir. En uygun tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı içinde bulunan teminatlardan sadece belirli teminatlardan yararlanarak uygun fiyatlarla sigorta poliçelerinden yararlanabilmek mümkündür. 

BENZER İÇERİKLER

Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Fark
Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Fark
“Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Fark”ı öğrenin. [...]
Özel sağlık sigortası yıllık fiyatları
Özel Sağlık Sigortası Yıllık Fiyatlar Ortalama Ne Kadardır?
Özel sağlık sigortası yıllık fiyatları, yaş, sağlık durumu ve poliçe [...]
özel sağlık sigortası ne demek
Özel Sağlık Sigortası Ne Demek?
Özel sağlık sigortası ne demek; sağlık sorunlarına karşı güvence sağlar. [...]
izmir özel sağlık sigortası
İzmir Özel Sağlık Sigortası
İzmir Özel sağlık sigortası ile sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlayın. [...]
Oturma İzni Sigortası Fiyatları
Oturma İzni Sigortası Fiyatları
Yabancılar için oturma izni sigortası fiyatları ve avantajları hakkında detaylı [...]
hamilelik sigortası nedir
Hamilelik Sigortası Nedir?
Hamilelik sigortası nedir, gebelik döneminde oluşabilecek sağlık masraflarını kapsayan bir [...]

Share this post

× Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz?